Handreiking financiële verduurzaming leerbedrijven

In opdracht van Zorgpact Midden Nederland (Utrechtzorg) heeft Calibris Advies, in samenwerking met experts vanuit onderwijs, gemeente, zorginstellingen en Utrechtzorg, een handreiking voor financiële verduurzaming van (wijk)leerbedrijven opgesteld. De handreiking biedt u de mogelijkheid om middels een stappenplan de kosten en opbrengsten van het leerbedrijf inzichtelijk te maken.

Doelstelling

Het Zorgpact Midden Nederland vindt het wenselijk om de continuïteit van (wijk)leerbedrijven te borgen door de financiering te verduurzamen. Middels deze verduurzaming is het mogelijk om een langdurige continue stroom van financiering onafhankelijk van incidentiele subsidies te realiseren. Het voortbestaan van deze leerbedrijven wordt gezien als kritische succesfactor voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de regio. Deze handreiking moet een bijdrage leveren aan de totstandkoming van bestendigde financieringsstromen waardoor projecten als een leerbedrijf een vast waarde worden voor het bieden van een groot aantal opleidingsplaatsen in de regio en daarbuiten.

Voor wie is deze handreiking?

Deze handreiking is voor iedereen die een leerbedrijf wenst op te zetten of een huidig leerbedrijf financieel wenst te verduurzamen. In deze handreiking presenteren we een stappenplan om de kosten en opbrengsten van het leerbedrijf inzichtelijk te maken. Met de handreiking kan de (financiële) waarde van het leerbedrijf voor iedere samenwerkingspartner inzichtelijk worden gemaakt. Hiermee kunt u vervolgens in gesprek met samenwerkingspartners over de (financiële) bijdrage aan het leerbedrijf en om deze bijdrage duurzaam op te nemen in de reguliere uitgaven.

Hoe is deze handreiking tot stand gekomen?

Deze handreiking en bijlagen zijn in samenwerking met de leden van de begeleidingscommissie ontwikkeld en vastgesteld. In een periode van 6 maanden is stap voor stap een methode voor duurzame financiering van leerbedrijven ontwikkeld. Calibris Advies heeft dit proces begeleid en uitgevoerd. Voor iedere stap heeft Calibris Advies de voorbereiding en uitvoering verzorgd. Hierbij is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de leden van de begeleidingscommissie. Tijdens de werkgroep overleggen is de inhoud besproken, bijgewerkt en vastgesteld.

Wilt u de handreiking helemaal lezen? U kunt de handreiking hier downloaden.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van de handreiking, neem dan contact op met Erik Huijzer, tel. 0614945231 of via e.huijzer@calibrisadvies.nl.