PERSBERICHT

Nieuw convenant WijkLeerbedrijf Landgraaf

Op 31 mei hebben de samenwerkende partners in het WijkLeerbedrijf Landgraaf een convenant getekend voor voortzetting van het WijkLeerbedrijf voor de periode februari 2018 -september 2019.

De partners in het project zijn het Arcus, MeanderGroep, Levanto, Radar, Calibris Advies en de gemeente Landgraaf. De partijen spreken in het convenant de intentie uit om de convenantperiode te gebruiken om te komen tot een structurele, duurzame inbedding van het WijkLeerbedrijf Landgraaf binnen de ‘nulde’ en eerste-lijnsvoorzieningen in Landgraaf.

Wethouder Schiffelers toonde zich enthousiast over het project: “Mooi te zien dat het WijkLeerbedrijf voor zowel student als bewoner een win-win-situatie oplevert. De bewoner krijgt ondersteuning, kan daardoor langer thuis blijven wonen of is minder eenzaam; de student krijgt veel waardering voor zijn of haar inzet, hetgeen van invloed is op de persoonlijke ontwikkeling en het behalen van het diploma.” Ook de aanwezige vertegenwoordigers van de projectpartners lieten weten dat zij met plezier zich opnieuw voor een periode verbinden aan het WijkLeerbedrijf.

Het WijkLeerbedrijf Landgraaf is gevestigd in de dependance van BS de Schatgraver, van waaruit werkzoekenden en mbo-deelnemers zich over heel Landgraaf inzetten voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen. Het kan gaan om helpen bij licht huishoudelijk werk zoals wassen en strijken, samen boodschappen doen, aanwezigheid en hulp in  huis bij dementerende of zieke ouderen, begeleiden van ouderen bij activiteiten in de wijk, ondersteunen van participatie-activiteiten in de wijk, hulp in drukke gezinnen, samen maaltijden koken thuis of mensen begeleiden naar het ziekenhuis.

De hulp die vanuit het WijkLeerbedrijf wordt geboden is een belangrijke bijdrage daar waar de mantelzorg en inzet van vrijwilligers niet toereikend is. Dit geeft mensen de mogelijkheid langer zelfstandig thuis te blijven wonen en dringt de eenzaamheid van mensen in de wijk terug. De samenwerking met vrijwilligers en mantelzorg heeft als belangrijk neveneffect de activering van de wijk, meer sociale cohesie en een gevoel van bijdrage aan de eigen samenleving. Ook is er steeds vaker sprake van een wederkerigheid: dat wil zeggen dat degene die hulp ontvangt ook iets kan doen voor de student. Bijvoorbeeld leren haken, een vreemde taal leren of hulp bij opdrachten.

Het WijkLeerbedrijf sluit haar deuren van 14 juli tot en met 2 september vanwege de zomervakantie. In de week van 3 september worden de stages en de hulp in de wijk weer opgestart. De telefoon van het WijkLeerbedrijf wordt in de zomer gewoon beantwoord, dus wie zich wil aanmelden om vanaf 3 september ook een student uit het WijkLeerbedrijf te ontvangen, kan zich melden per telefoon: 06-19214161 of mailen naar landgraaf@wijkleerbedrijf.nl. De coördinator zal dan een intakegesprek inplannen, zodat de hulpvraag van de wijkbewoner geïnventariseerd kan worden en de inzet van de student ingepland kan worden voor na de zomer.

 

NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Petra Beckers, projectleider WijkLeerbedrijf Landgraaf

E | p.beckers@calibrisadvies.nl
T |
06 330 808 01

 

 

Foto in bijlage bij bericht

 

Partners in het project: