‘Het mes snijdt aan twee kanten!’

In Wijkleerbedrijf Uden is Marjorie Jessurun de spin in het web. Als sociaal werker bij welzijnsorganisatie Vivaan kent zij de Udense Flatwijk erg goed. Dat maakt haar de aangewezen persoon om de match tussen de vraag van wijkbewoners en mbo-studenten Zorg & Welzijn van Capabel VVS te maken. De studenten doen de praktijkervaring op die hun opleiding vereist en de bewoners van de Flatwijk krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben. Voor de begeleiding en voor het werven van wijkbewoners werkt Vivaan samen met Dichterbij en Pantein.
Momenteel zijn zo’n 12 studenten actief. Hun achtergrond is heel divers: een man uit Iran en 11 vrouwen met een gemengde achtergrond, Nederlands, Irakees en Somalisch. De onderlinge verschillen in taalbeheersing en vertrouwdheid met de Nederlandse cultuur zijn groot. Dat maakt de relatie met de wijkbewoners wederkerig. Die helpen een aantal van de studenten verder met de taal en de Nederlandse cultuur. Dat geeft de studenten het zelfvertrouwen dat ze nodig hebben om straks met succes een plaats te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Zelfstandigheid bewaren

Jessurun licht toe: ‘De studenten blijven een jaar werkzaam. De opdracht is tweeledig. Enerzijds bewoners ondersteunen in hun vraag en anderzijds ze helpen hun zelfstandigheid te bewaren. Door de bewoner in zijn eigen kracht te zetten en bijvoorbeeld het eigen netwerk in te schakelen. De vraag van bewoners is heel divers. De meesten geven aan huishoudelijke hulp nodig te hebben. Maar als je ze beter leert kennen, zie je vaak de onderliggende vraag op het gebied van welzijn. Eenzaamheid bijvoorbeeld, maar dat je daar last van hebt, meld je doorgaans niet in het eerste gesprek.’

Een sterke vrouw

De combinatie leidt tot bijzondere dingen. ‘Een studente heeft een zieke man begeleid naar alle betekenisvolle plekken uit zijn leven in Uden. Op die impliciete manier heeft zij hem geholpen afscheid te nemen van het leven. Zonder haar was het een heel eenzaam en stil jaar geworden. Een andere studente geeft aan enorm te zijn gegroeid door deze werkervaring. “Eerst durfde ik niet te praten, nu ben ik een sterke vrouw aan het worden”, schreef zei in haar evaluatie.’

Rugzak gevuld

De studenten ronden binnenkort hun stage af. ‘Ze hebben hun rugzak gevuld met basis-
vaardigheden en een schat aan ervaringen. Een aantal heeft de eigen kwaliteiten ont-
dekt en stroomt door naar een vervolgopleiding. Wij hopen natuurlijk dat ze, ondanks de moeilijke markt, kunnen worden toegeleid naar betaald werk. Zoals het er nu naar uitziet beginnen wij deze zomer met een tweede groep.’

WijkLeerbedrijf Uden

Binnen het WijkLeerbedrijf Uden krijgen jongeren, herintreders en zij-instromers de kans werkervaring op te doen binnen zorg en welzijn en behalen een certificaat of MBO-diploma op niveau 1 of 2 met als doel (weer) aan het werk te kunnen. Dit geeft invulling aan informele, niet complexe hulp-en ondersteuningsvragen van wijkbewoners. WijkLeerbedrijf Uden levert daarmee een belangrijke bijdrage aan concrete hulp- en ondersteuningsvragen vanuit de wijk, met name waar mantelzorg en de inzet van vrijwilligers niet toereikend is. De deelnemers krijgen dankzij de intensieve begeleiding en actuele praktijkervaring een arbeidsmarktkwalificatie en verhogen daarmee hun kans op succes op de arbeidsmarkt aanzienlijk.
Het Wijkleerbedrijf Uden wordt mede mogelijk
gemaakt door financiële ondersteuning van Noordoost Brabant Werkt!, het arbeidsmarkt
programma van AgriFood Capital en is een samenwerking tussen de gemeente Uden, Vivaan, Pantein, Capabel, Area en Dichterbij en Calibris Advies.
Bron: AgriFood Capital magazine, nummer 2