Het wijkleerbedrijf helpt bewoners

Een boodschapje, de afwas of wat aanspraak
door Shirley Brandeis | uit Westerpost, 11 februari

Slotermeer/Osdorp – Een ommetje met een oudere heer, samen naar een koffie-inloop met een lichamelijk beperkte dame, de mantelzorgende huisvrouw helpen met de kinderen. Het zijn enkele voorbeelden van wat de deelnemers aan het WijkLeerbedrijf kunnen betekenen voor kwetsbare bewoners in de wijk. Veertig stagiaires staan klaar voor aanmeldingen vanuit Slotermeer en omgeving Vrouw en Vaart! Coördinator Marlijn van de Pol, projectleider Miranda van Bladel en twee zorgverleensters vertellen hoe het werkt.

Jullie noemen het informele zorg, wat is dat precies?

Van de Pol: “Met informeel bedoelen we zorg die ook door een familielid, buur of vriend gegeven kan worden. Helaas kan niet iedereen op zulke hulp rekenen. Daarvoor is er nu het WijkLeerbedrijf, dat het benodigde steuntje in de rug kan bieden aan hulpbehoevende bewoners.”

Aan wat voor hulp moet je dan denken?

Van Bladel: “Huishoudelijk werk, zoals afwassen en opruimen, hulp bij eten en drinken, meegaan naar een doktersafspraak of een buurtbijeenkomst, een boodschapje doen, een praatje maken, een spelletje spelen… Kortom, alle dingen die het leven voor iemand makkelijker en prettiger maken.”

Foto2-681x1024

Lamyae, u bent een van de deelnemers. Wat is uw achtergrond?

“Ik ben zeventien en doe momenteel de opleiding Helpende Zorg en Welzijn op MBO niveau 2. Bij het WijkLeerbedrijf loop ik stage en daarnaast ga ik drie dagen in de week naar school. De stage zorgt ervoor dat ik op verschillende plekken waar informele zorg nodig is terechtkom. Een dagdeel in de kinderopvang van Vrouw en Vaart, een dagdeel begeleiding bij de textielles daar en een dagdeel met ouderen bij zorginstantie Amsta. Jong en oud in één stage, ik vind het geweldig.”

Warda, welke stage loopt u via het WijkLeerbedrijf?

“Ik doe nu vrijwilligerswerk bij Vrouw en Vaart bij de kinderopvang van Vrouw en Vaart én ik begeleid een hardloopgroep van vrouwen. Ik ben negenentwintig en ben deze week begonnen met dezelfde opleiding. Na mijn opleiding en stage bij het wijkleerbedrijf hoop ik in de zorg werk te kunnen vinden. Ik wil dolgraag mensen helpen.”

En dat kan bij het WijkLeerbedrijf!

Van de Pol: “Inderdaad. We hebben al enkele hulpaanvragen binnen nu. Bij elke aanvraag bekijk ik wat de behoefte van de bewoner is en of wij daarbij iets kunnen betekenen. En of de bewoner ook een rol kan spelen in het leerproces van de stagiaires.”
Van Bladel: “Het is een wederkerig iets. De meeste stagiaires hebben enige afstand tot de arbeidsmarkt. Zij spreken de Nederlandse taal nog niet voldoende, wat ze wel moeten kunnen om door te stromen naar een hoger studieniveau. Door het contact met de bewoner kunnen zij ook aan hun taalbegrip werken.”
Van de Pol: “Samen huiswerk maken, ook dát is mogelijk.”

Het WijkLeerbedrijf is nieuw in Amsterdam. Wat is de ervaring in andere steden?

Van Bladel: “Goed. In Den Haag is een eenzame man door het contact met een van onze deelnemers zelf vrijwilligerswerk gaan doen. Hij komt nu weer onder de mensen. Een mevrouw die belde voor hulp bij de boodschappen, bleek bij doorvragen dol te zijn op spellejtes. Het wekelijkse rummicubben doet haar helemaal opbloeien.”

Gaat het alleen om ouderen?

Van Bladel: “Het gaat om jong en oud. Om iedereen die zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld ook iemand die het moeilijk vindt om een formulier in te vullen of een moeder die naast een gezin met vier kinderen nog mantelzorg verleent en wat extra ondersteuning kan gebruiken. Nogmaals, niet iedereen heeft een netwerk om zorg van te vragen.”

Is dit een fijne stageplek, Lamyae?

“Heel fijn. Ik leer veel. Bij Amsta wonen ouderen kleinschalig samen. Ik zie hoe de formele zorg met hen omgaat. Ik leer dat medicijnen stipt op tijd moeten worden gegeven, hoe in een team te werken. Allemaal dingen die mij een stapje dichterbij een vervolgopleiding brengen.”
Warda: “En dat allemaal terwijl je mensen zorg geeft.”

Allemaal voordelen dus.

Van Bladel: “Heel veel voordelen. Zorgverlenende stagiaires behalen een diploma en kwalificeren zich voor de zorgsector, bewoners met een hulpvraag worden geholpen, eenzaamheid wordt bestreden, mantelzorgers worden ontlast.”
Van de Pol: “Het WijkLeerbedrijf is voor de gemeente, het onderwijs en het werkveld een goed antwoord op de actualiteit. Er zijn zorgen rondom de stijgende zorgkosten, het langer zelfstandig wonen van kwetsbare burgers, eenzaamheid, veranderingen in de WMO, vroegtijdige schoolverlating, jeugdwerkeloosheid, tekort aan stageplekken voor deze doelgroep… Daar is dit deels een goed antwoord op.”

Algemene informatie

Het WijkLeerbedrijf is een samenwerking van stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam Economic Board, Vrouw en Vaart, Stichting Mantelzorg en Dementie, ROC van Amsterdam, ROC TOP, Capabel Vrouwenvakschool en Calibris.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marlijn van de Pol via 06 14 75 48 85 of mailen naar amsterdamnieuwwest@wijkleerbedrijf.nl.