Calibris Advies in Kamerbrief minister Koolmees

In de kamerbrief van Minister Koolmeer van SZW van 30 maart jl. presenteert de minister het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt. Wij zijn positief verrast dat de WijkLeerbedrijven van Calibris Advies als voorbeeld worden genoemd. In onze WijkLeerbedrijven in Den Haag en elders in ons land realiseren wij in samenwerking met onze lokale partners mooie en goede resultaten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om de doelgroepen: statushouders, langdurig bijstand, wa-jong, ww, vsv, ouderen en nuggers.

Tekst uit kamerbrief over Calibris Advies:
Ook voor de kwetsbare groepen zijn er initiatieven. Stichting Calibris Advies
leidt in diverse WijkLeerbedrijven waaronder in Den Haag mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt op via een niveau 1 of 2 opleiding in de zorg. Dat
doen zij samen met gemeenten, ROC’s en zorgorganisaties. Tijdens deze
opleiding doen deelnemers werkervaring op in de vorm van een stage. Deze
stage lopen zij zowel in de formele zorg, bij toekomstige werkgevers, als in de
informele zorg, bij kwetsbare bewoners in de wijk, die als wederdienst de
studenten helpen met andere zaken zoals taal. Aan het eind ontvangen de
studenten een diploma én worden ze begeleid naar een betaalde baan.