Persbericht: WijkLeerbedrijf IJsselstein officieel geopend

Het WijkLeerbedrijf IJsselstein is op dinsdag 26 april officieel geopend. In het WijkLeerbedrijf volgen deelnemers een Entréeopleiding niveau 1. Tijdens hun stage bieden zij hulp aan kwetsbare inwoners van IJsselstein.

Het WijkLeerbedrijf biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een springplank naar betaald en zinvol werk. Tijdens de opleiding helpen de deelnemers kwetsbare wijkbewoners (ouderen, zieken en jonge gezinnen) met allerlei klusjes in en om het huis. Het gaat om informele zorg waarvoor geen thuiszorg of ondersteuning via de gemeente mogelijk is. Denk aan samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken en begeleiden naar activiteiten in de wijk. Dit geeft mensen de mogelijkheid langer zelfstandig thuis te blijven wonen en dringt de eenzaamheid in de wijk terug.

Leren van elkaar

Marina is een van de deelnemers van het WijkLeerbedrijf die mevrouw Hoonhout in het kader van haar opleiding ondersteunt. Ze doet licht huishoudelijk werk, maakt regelmatig een wandeling met mevrouw en haar hond, drinkt koffie en maakt een praatje. Mevrouw Hoonhout helpt Marina weer met de Nederlandse taal. Op deze manier is er sprake van wederkerigheid; zij leren van- en met elkaar. Een dag per week zit Marina in de schoolbanken, en daarnaast doet zij zestien uur praktijkervaring op. Dat levert over één jaar een diploma op. De deelnemers worden begeleid door een coördinator, die ook regelmatig meegaat naar de cliënten. Van de inwoners die de hulp ontvangen wordt als tegenprestatie gevraagd feedback te geven aan de deelnemers, zodat die uit de eerste hand leren wat voor klanten belangrijk is in hun werk.

Calibris196klein

Fotografie: www.KlikKlak.Nu

Heeft u interesse in ondersteuning voor uzelf of voor een bekende? Neem dan contact op met Jolanda Potuijt op telefoonnummer 06 – 33 43 53 90 of via ijsselstein@wijkleerbedrijf.nl