Maak kennis met Competent

Competent is een online instrument dat praktijkbegeleiders en docenten helpt bij het begeleiden van studenten tijdens hun stage c.q. beroepspraktijkvorming (BPV). Competent vertaalt opleidingstheorie naar praktische beroepsvaardigheden. Het verbetert de communicatie over de leervorderingen tussen student, leerbedrijf en school en zorgt voor een goede onderlinge afstemming.

Zo helpt Competent bij het plannen van het leerproces en bij het op gestandaardiseerde wijze meten van de beroepsvaardigheden van de student. Deze vaardigheden worden niet alleen gemeten na afloop van de stage, ook tussentijds vindt registratie plaats. Zo worden leervorderingen vastgelegd. Tenslotte geeft Competent concrete handvatten bij het coachen. Het maakt inzichtelijk welke vaardigheden de student reeds onder de knie heeft en waaraan nog gewerkt moet worden. Plannen, meten, coachen; dat is waar het bij Competent om draait.

Competent kan worden ingezet voor zowel de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) als voor de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Voor de laatste groep hebben we bovendien een extra module ontwikkeld, waarmee het leerbedrijf op een eenvoudige wijze verantwoording kan afleggen voor de subsidieregeling Praktijkleren.

Competent is ontwikkeld in samenwerking met onderwijsinstellingen en leerbedrijven.

Meer weten over Competent?

video_competent_calibris   Klik op het figuur

Ga direct naar www.calibriscompetent.nl.