Triage algemeen

Kennistoets€ 357,- per deelnemer (leden van InEen en LHV)
Kennistoets€ 503,- per deelnemer (niet-leden)
Initiële accreditatie€ 4.300,- per huisartsenpost
Heraccreditatie€ 4.300,- per huisartsenpost
Diplomering€ 98,- per diploma
Herregistratie€ 46,- per herregistratie diploma na vijf jaar
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

Calibris Advies & InEen werken sinds september 2012 samen voor alle activiteiten van triage.

InEen logo PMS 2995C payoff - mailCalibris-Advies-tag

Calibris Advies is verantwoordelijk voor:

De ontwikkeling en uitvoering van de landelijke kennistoets

De landelijke kennistoets wordt in opdracht van InEen ontwikkeld door een expertgroep. De experts zijn werkzaam in het werkveld van triage en ontwikkelen drie keer per jaar onder deskundige begeleiding de vragen voor de landelijke kennistoets. Triagisten kunnen zich individueel inschrijven voor de kennistoets. De toets wordt op twee plaatsen in het land aangeboden: Utrecht en Tilburg.

Het bijhouden van het register van diploma’s triagist

Calibris Advies neemt uw diploma met persoonlijk registratienummer op in het register én de diplomeringen worden tevens doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Doktersassistent. Doktersassistenten met het diploma Triagist krijgen een extra aantekening in het kwaliteitsregister.

De diplomering en herregistratie van de diploma’s

Het diploma Triagist is vijf jaar geldig. Het diploma van de Toetsingscommissie is hetzelfde diploma als het diploma dat via een gecertificeerd opleidingsinstituut kan worden verkregen. In beide gevallen staat het diploma garant voor vakbekwaamheid en betrouwbaarheid.

Herregistratie is mogelijk indien aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. De triagist en/of HDS waar de triagist werkzaam is, dient de aanvraag in vóórdat het diploma verloopt. Voor het indienen van een aanvraag voor herregistratie dient u het formulier Aanvraag herregistratie diploma Triagist te gebruiken.

De toetsing voor de accreditatie en heraccreditatie van huisartsenposten en opleidingsinstituten

Uitsluitend huisartsenposten die aan de gestelde eisen voldoen, mogen assistenten voordragen. Een delegatie van de toetsingscommissie beoordeelt of de betreffende huisartsenpost aan de gestelde eisen voldoet. Tevens dient de huisartsenpost te laten zien hoe de organisatie de opleiding en toetsing van triagisten waarborgt.

In de verschillende tabbladen vindt u uitgebreide informatie over alle activiteiten en kunt u de benodigde formulieren downloaden.