WoonHulp

Opleiding WoonHulp Gehandicaptenzorg

Op 2 november 2016 is tijdens het Kennisfestival van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de uitgifte van Praktijkverklaringen. Dit was de opmaat om in maart 2017 een overeenkomst tussen VGN en Calibris Advies te kunnen tekenen, waarin VGN een branche-erkenning af heeft gegeven voor de opleiding WoonHulp Gehandicaptenzorg. Cliënten uit de GHZ kunnen binnen de eigen gehandicaptenzorgorganisatie worden opgeleid en vervolgens aan de slag als Woonhulp.

Participatie

Tijdens de opleiding Woonhulp Gehandicaptenzorg worden de deelnemers geschoold om te ondersteunen bij huishoudelijk werk, zoals het schoonmaken van woon- en leefruimtes, het verrichten van verschillende facilitaire werkzaamheden en begeleiden bij vrijetijdsactiviteiten. Voor de deelnemers is de opleiding een uitgelezen kans om competenties en inzet te verzilveren met een diploma. Het is ook mogelijk om werkprocessen die beheerst worden te waarderen met praktijkverklaringen. Als de opleiding is afgerond vergroot dit de kans van de deelnemer op een werkplek of zinvolle dagbesteding. Gehandicaptenzorgorganisaties kunnen de opleiding zelf aanbieden na overdracht van kennis en middelen door Calibris Advies.

Branchediploma WoonHulp Gehandicaptenzorg

Tijdens de opleiding volgen deelnemers minimaal een halve dag theorieles en lopen minimaal anderhalve dag per week stage. Tijdens de stage kunnen de deelnemers het geleerde in de praktijk brengen. Zij worden begeleid door werkbegeleiders uit de eigen organisatie. De opleiding wordt afgesloten met een praktijk- en een theorie examen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt de deelnemer het diploma Woonhulp Gehandicaptenzorg. De gediplomeerde kan vervolgens aan de slag als Woonhulp. Op het moment dat de deelnemer niet alle werkprocessen beheerst kunnen praktijkverklaringen worden aangevraagd.

Doelgroep

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor cliënten binnen de gehandicaptenzorg die willen werken in de functie van Woonhulp. Deelnemers aan de opleiding dienen in staat te zijn om laagcomplexe handelingen zelfstandig uit te voeren. Daarnaast dienen zij zelf hulp te kunnen inschakelen wanneer nodig. Belangrijke competenties van een potentiële Woonhulp zijn onder andere: een dienstverlenende houding, inlevingsvermogen in cliënten en initiatief kunnen nemen.

Opleidingsmaterialen

De opleidingsmaterialen worden digitaal beschikbaar gesteld, via een online leeromgeving, voor zowel deelnemers als opleiders. U kunt voor iedere deelnemer een licentie aanvragen, daarbij krijgt u dan ook een account voor de opleider/trainer/docent.

Praktijkopdrachten

De praktijkopdrachten zijn ontwikkeld op basis van drie kerntaken:
1. Ondersteunen bij huishouden
2. Ondersteunen bij vrijetijdsbesteding
3. Ondersteunen bij facilitaire werkzaamheden
Alle opdrachten bestaan uit een introductie van de taak, een checklist, een werkblad en een evaluatieformulier.

Theoriemateriaal

De theorie is speciaal voor de opleiding Woonhulp ontwikkeld en sluit aan bij de vaardigheden die geleerd moeten worden. De leerstof is ingedeeld naar thema’s waaronder: werken als woonhulp, taken in de woon- en leefruimtes, voeding, wassen en ondersteunen bij vrijetijdsbesteding. De leerstof wordt aangeboden in beperkte stukjes theorie, dus tekst, aangevuld met diverse oefeningen: foto-opdrachten, rollenspellen, goed/fout-vragen, etc. om te komen tot optimale verwerking en integratie van theorie met de eigen praktijkervaring van de deelnemers.

Toets- en examenmateriaal

De voorwaarden voor deelname aan het theorie- en praktijkexamen staan in het examenreglement beschreven. De opleiding moet worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen, indien de deelnemer het door VGN erkende branche-diploma WoonHulp wil ontvangen.

Handleiding voor de begeleider in de praktijk

De handleiding voor de begeleider in de praktijk biedt begeleiders op de werkplek informatie over het doel van de stage, de opzet van de stage met praktijkopdrachten, de didactische uitgangspunten en de benodigde begeleiding voor de deelnemer.

Meer weten?

Werkt u voor een zorgorganisatie en wilt u meer weten over de inhoud van de opleiding of het opzetten en vormgeven van de opleiding binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Marieke Heijkoop via 06-53 31 05 13
of m.heijkoop@calibrisadvies.nl
 

De opleiding WoonHulp is ook beschikbaar voor PRO-scholen, die met dit materiaal en theorie/praktijkexamen hun studenten kunnen opleiden. Werkt u bij een PRO-school en heeft u interesse in het opleidingsmateriaal of wilt u meer informatie over de opleiding WoonHulp? Neem dan contact op met XSservice, de partner met wie wij de opleiding gedigitaliseerd hebben. Margriet van de Ketterij is de contactpersoon en zij is te bereiken via 06-24819620 of mvdk@xsservice.nl

 

VGN logo hoge resolutie    XSservice logo   Calibris-Advies-tag