BHV pakket

E-learning pakket

0 - 250 medewerkers € 50,- per medewerker
251 - 1000 medewerkers € 40,- per medewerker
> 1001 medewerkers op aanvraag
Gebruik LMS € 10,- per medewerker
Prijzen zijn exclusief 21% BTW

Elk bedrijf is volgens de Arbowet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers. Verkrijg door het volgen van de E-learning modules uit dit pakket de benodigde theoretische kennis. Het examen kan, na het volgen van de praktijkcursus, afgenomen worden door Nikta.

• Brand blussen
• Branden
• Niet-spoedeisende hulp
• Noodsituatie
• Ontruiming uitvoeren
• Ontruimingsplan
• Spoedeisende hulp overige
• Spoedeisende hulp reanimatie en verstikking