Veranderende Zorg

Het gaat er bij de veranderende zorg om dat de zorgmedewerker nieuwe vaardigheden ontwikkelt en nieuw gedrag laat zien dat past bij de huidige transitie in de zorg. Enerzijds leert de zorgmedewerker de cliënt te stimuleren de regie over zijn eigen zorg te nemen. Dit noemen we versterken van zelfredzaamheid. Anderzijds leert de zorgmedewerker verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van zijn eigen capaciteiten om zelf en met het team de veranderingen binnen de organisatie vorm te geven. Dit onderdeel noemen we teams en veranderende zorg. De beide onderdelen zijn aanvullend maar kunnen ook apart worden afgenomen.

Regie geven

 • Ondersteunen bij zelfredzaamheid door vroegtijdig signaleren en handelen
 • Ondersteunen bij zelfredzaamheid:  samen met het netwerk
 • Ondersteunen bij zelfredzaamheid: met de inzet van technologie
 • Tijd voor zorg en zorg voor tijd
 • Kleinschalig wonen en voeding
 • Wonen en zorg

 

Regie nemen

 • Ondernemend werken in een team:
  zelfsturing, teamrollen, resultaat- gericht werken, feedback.
 • Werken in een (zelfsturend) team:
  wat is je rol: omgaan met
  veranderingen, verantwoordelijkheid nemen.