Coaching en begeleiding

Voor wie

Voor teams of individuele medewerkers die support en begeleiding nodig hebben in hun leer-, en ontwikkeltraject zodat het team of het individu persoonlijke of professionele leer, en ontwikkeldoelen kan behalen. Het uiteindelijke doel zal altijd gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van de dienstverlening van de organisatie. Voorbeelden van deze doelen zijn oplossingsgericht communiceren, feedback geven en ontvangen, omgaan met veranderingen en weerstand  of effectief samenwerken.

Programma

Calibris Advies beschikt over gecertificeerde coaches met jarenlange ervaring. De coaches stellen samen met de organisatie en het team of het individu de doelen vast waaraan gewerkt moet worden in een bepaalde periode. De coaching en begeleiding is een gestructureerd, doelgericht en toekomstgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze (door onder andere waarnemen, vragen stellen, confronteren en spiegelen) aanzet tot het vergoten van de effectiviteit en het welbevinden van de groep en/of het individu.

  • De coach maakt samen met de coachee of het team een analyse van sterke kanten, kracht en belemmerende factoren om doelen te bereiken.
  • Casussen en eigen praktijkervaringen worden besproken en er wordt gereflecteerd over de handelwijze, het gedrag van het team en de drijfveren daarachter.
  • Zo krijgt een team of de individuele medewerker inzicht in de belemmerende en versterkende factoren en kan zo het proces positief bijsturen zodat de doelen behaald worden.

Resultaat

Het individu of het heeft team heeft de professionele of persoonlijke doelen bereikt en de dienstverlening is verbeterd.

Duur en kosten zijn afhankelijk van de vraag van de organisatie.