Excellente teams

Excellente teams zijn zich bewust van hun doelstellingen en verantwoordelijkheden. Teamleden voelen zich erkend voor hun bijdrage en nemen efficiënt besluiten. In excellente teams worden conflicten opgelost zonder schade aan te richten aan de sfeer of onderlinge relatie. In een zelfsturend team zijn meerdere medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van een taak of activiteit. Dit vraagt om andere competenties en gedrag van medewerkers. Er wordt van teamleden verwacht dat ze een brede verantwoordelijkheid op zich nemen. Ze moeten de weg weten naar ondersteunende diensten en een netwerk opbouwen rondom hun cliënt. Ze moeten een teamspeler zijn, maar ook zelfstandig kunnen zijn. Ze moeten initiatief nemen voor hun eigen ontwikkeltraject en loopbaan.

Het leertraject excellente teams is onderverdeeld in drie onderdelen: teamontwikkeling, zelfstandig en ondernemend werken en sterk leerklimaat. Hierbij wordt gewerkt aan de gevraagde competenties en gedrag van teamleden.