Regie geven en regie nemen

Dit leertraject wordt ook wel vernieuwend vakmanschap genoemd. Hierbij gaat het erom dat de zorgmedewerker nieuwe vaardigheden ontwikkelt en nieuw gedrag laat zien dat past bij de huidige transitie in de zorg. Enerzijds leert de zorgmedewerker de cliënt te stimuleren de regie over zijn eigen zorg te nemen. Dit noemen we versterken van zelfredzaamheid. Anderzijds leert de zorgmedewerker verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van zijn eigen capaciteiten om zelf en met het team de veranderingen binnen de organisatie vorm te geven. Dit onderdeel noemen we teams en veranderende zorg. De beide onderdelen zijn aanvullend maar kunnen ook apart worden afgenomen.