Voor wie is de Academie

Begeleiders Beroepspraktijkvorming

De Calibris Academie heeft een jarenlange traditie als het gaat om begeleiden bij leren in de praktijk. Deze expertise heeft als resultaat dat we voor werkbegeleiders en praktijkopleiders diverse leertrajecten hebben ontwikkeld die gaan over het begeleiden van studenten tijdens hun Beroepspraktijkvorming (BPV). Wij onderscheiden ons hiermee door onze ervaring, onze kennis over de sector van zorg en welzijn en de diversiteit van onze producten en de branchegerichte invulling. U als organisatie heeft invloed op de kwaliteit van uw medewerkers in de toekomst, door de studenten tijdens hun opleiding in de praktijk een goede begeleiding te bieden. Daardoor kunnen zij hun talenten optimaal ontwikkelen.

Medewerkers zorg en welzijn

Wij richten ons op medewerkers zorg en welzijn. De zorgprofessionals van nu hebben te maken met grote veranderingen binnen de sector. Speciaal voor hen hebben wij leertrajecten ontwikkeld die aansluiten bij de veranderingen in de zorg. Deze bij- en nascholing hebben een praktijkgericht karakter en hebben als resultaat dat medewerkers nieuwe beroepshandelingen en vaardigheden ontwikkelen. Medewerkers verhogen hierdoor blijvend de kwaliteit van hun dienstverlening en daarmee maakt de organisatie een professionaliseringsslag.

Docenten MBO

Studenten van nu zijn de vakkrachten van morgen. Om deze goed te kunnen opleiden is het van belang dat docenten de veranderingen kennen, maar ook weten wat het betekent voor de medewerkers in de zorg om mensen langer zelfstandiger thuis te laten wonen. Hoe gaan medewerker “zorgen dat” in plaats van “zorgen voor” en wat betekent dat voor het werken binnen een team. Daarom hebben wij speciaal voor docententeams binnen afdelingen zorg- en welzijn leertrajecten die ingaan op de veranderingen en de consequenties voor de beroepsuitoefening.  We kunnen maatwerk leveren, maar hebben ook een aantal standaard programma’s.