Projecten Calibris Advies benoemd als Koploper bij Zorgpact!

Op 24 november zijn vier projecten van Calibris Advies benoemd als Koploper bij Zorgpact. Het betreft de volgende WijkLeerbedrijven: WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof, Helpende Handen Hengelo, WijkLeerbedrijf Den Haag Schilderswijk en WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw-West

In samenwerking met onderwijs, gemeenten en (thuis)zorgorganisaties zorgt het WijkLeerbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of studenten een opleiding krijgen en werkervaring opdoen. Tijdens de opleiding helpen de deelnemers kwetsbare wijkbewoners (ouderen, zieken en jonge gezinnen) met allerlei klusjes in en om het huis. Denk aan boodschappen doen, een kopje koffie drinken en begeleiden naar activiteiten in de wijk. Dit geeft mensen de mogelijkheid langer zelfstandig thuis te blijven wonen en dringt de eenzaamheid in de wijk terug.

Een WijkLeerbedrijf levert gemiddeld 10.000 uren informele hulp per jaar, waaronder ondersteuning van mantelzorgers (respijtzorg). 80% van de deelnemers behaalt een diploma op niveau 1 of niveau 2 en 60% stroomt door naar werk of een vervolgopleiding.

Calibris Advies is erg verheugd benoemd te zijn als Koploper bij Zorgpact. De Kopgroep vormt de voorhoede van de Zorgpactbeweging en met het delen van ervaringen en resultaten met andere koplopers leren zij van en met elkaar over bijvoorbeeld de aanpak en het overkomen van belemmeringen. 2 december is de Landelijke Werkdag Zorgpact en Calibris Advies zal zichzelf en de vier projecten presenteren.

Zorgpact

In april is het Zorgpact van start gegaan op initiatief van de minister van OCW en de bewindslieden van VWS. Hiermee spelen zij in op de veranderingen in de zorg zoals de steeds complexere zorgvraag, de groeiende rol van technologie en het belang van regie bij de patiënt. Dit vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van zorgpersoneel. Een intensieve samenwerking tussen overheid, zorg- en welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal. Het Zorgpact wil dit stimuleren en versterken door op regionaal niveau partijen bijeen te brengen, aan te jagen en inhoudelijk te ondersteunen. Concrete doelen zijn het ontstaan van breed gedragen regionale actieagenda’s, opgesteld en uitgevoerd door betrokken partijen en het in beeld brengen van goede voorbeelden in de Kopgroep.