Wat doen wij

De deelnemers van WijkLeerbedrijf Landgraaf lopen stage in de diverse wijken van Landgraaf. Tijdens hun stage bieden zij kleinschalige en laagdrempelige praktische ondersteuning aan bewoners van Landgraaf. De werkzaamheden in het WijkLeerbedrijf zijn bijvoorbeeld: samen naar buiten gaan om een wandelingetje te maken, samen boodschappen doen of een spelletje spelen, een praatje maken, samen koken of lichte werkzaamheden in huis doen. Daarnaast organiseren onze deelnemers samen met u, jong en oud, leuke activiteiten in uw omgeving. Deelnemers kunnen ook bij organisaties in Landgraaf ingezet worden. Zo werken ze samen met andere hulp- of zorgverleners van Meander, Radar of Levanto, bijvoorbeeld de huishoudelijke verzorgende van de thuiszorg of de persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Onze ondersteuning is gericht op het kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven van de bewoner en ondersteuning van de mantelzorger.

Binnen het WijkLeerbedrijf is er verder sprake van dubbele wederkerigheid: van bewoners die informele hulp ontvangen vragen we, voor zover dat mogelijk is, iets terug te doen voor onze deelnemers.

IMG-20160413-WA0000.jpg 222

Begeleiding van deelnemers

De coördinatoren van het WijkLeerbedrijf ondersteunen de deelnemers en gaan mee naar hun cliënten. Verder blijft de vaste docent/begeleider vanuit Arcus College dagelijks betrokken bij de voortgang en beoordeling van de beroepspraktijkvorming.

Wat doen wij niet?

Wij leveren geen zorg en geen hulp- of ondersteuning, die voor een indicatie vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekering in aanmerking komt. In geval van twijfel verwijst de coördinator van het WijkLeerbedrijf na het intakegesprek de bewoner, familie of mantelzorger eerst door naar de reguliere kanalen.