Wat doen wij

De deelnemers van WijkLeerbedrijf Venray lopen stage in het WijkLeerbedrijf. Tijdens hun stage bieden zijn zij kleinschalige en laagdrempelige hulp aan kwetsbare inwoners in het centrum van Venray. De werkzaamheden in het WijkLeerbedrijf zijn voornamelijk gericht op huishoudelijke zorg, ondersteuning, eenvoudige activiteiten en omgang met bewoners die hulp nodig hebben. Deelnemers kunnen ook bij organisaties in het centrum van Venray ingezet worden. Deelnemers werken mogelijk samen met andere hulp- of zorgverleners, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, helpende of verzorgende van de thuiszorg. Onze hulp is gericht op het kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven van de inwoner en ondersteuning van de mantelzorger.

Binnen het WijkLeerbedrijf is er verder sprake van dubbele wederkerigheid: van inwoners die informele hulp ontvangen vragen we, voor zover dat mogelijk is, iets terug te doen voor onze deelnemers.

Begeleiding van deelnemers

De coördinatoren Kim Deenen en Dasja Giantsios van het WijkLeerbedrijf ondersteunen de deelnemers en gaan mee naar hun cliënten. Verder blijft de vaste docent/begeleider vanuit de onderwijsinstelling betrokken bij de voortgang en beoordeling van de beroepspraktijkvorming.

Wat doen wij niet?

Wij leveren geen zorg en geen hulp- of ondersteuning, die voor een indicatie vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) of de zorgverzekering in aanmerking komt. In geval van twijfel verwijst de coördinator van het WijkLeerbedrijf na het intakegesprek de bewoner, familie of mantelzorger eerst door naar de reguliere kanalen.

opening venray