Welkom bij WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof

Het WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof is gevestigd in zorgcentrum Daalhof, van waaruit MBO-deelnemers van het ROC Leeuwenborgh zich inzetten voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen waarvoor geen indicatie vanuit WMO of zorgverzekeraar is. Deelnemers doen door leren en werken in de wijk werkervaring op die aansluit bij hun opleiding en worden hierbij begeleid door coördinatoren Carola Winkelhuyzen en Joke Bremmers. Zij staan de wijkbewoners te woord die hulp van het WijkLeerbedrijf willen hebben, gaan bij hen langs en koppelen de vraag om hulp aan een deelnemer. Zij begeleiden de deelnemers in de dagelijkse praktijk in de wijk en zijn het aanspreekpunt voor iedereen die hulp krijgt vanuit het WijkLeerbedrijf.

De deelnemers volgen de opleiding Helpende Zorg en Welzijn of de entree opleiding. Daarnaast biedt het WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof ook stageplaatsen aan leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

 

WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof      WijkLeerbedrijf Maastricht

 

Bekijk hier het interview van RTV Maastricht met 2 deelnemers en de coördinator van het WijkLeerbedrijf Maastricht.