Welkom bij WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof

Het WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof is gevestigd in zorgcentrum Daalhof, van waaruit MBO-deelnemers van het ROC Leeuwenborgh zich inzetten voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen waarvoor geen indicatie vanuit WMO of zorgverzekeraar is. Stagiairs doen door leren en werken in de wijk werkervaring op die aansluit bij hun opleiding Helpende zorg en welzijn niveau 2 en worden hierbij begeleid door coördinator Carola Winkelhuyzen en praktijkopleider Chantal Jakobs. Zij staan de wijkbewoners te woord die hulp van het WijkLeerbedrijf willen hebben, gaan bij hen langs en koppelen de vraag om hulp aan een deelnemer. Zij begeleiden de deelnemers in de dagelijkse praktijk in de wijk en zijn het aanspreekpunt voor iedereen die hulp krijgt vanuit het WijkLeerbedrijf. Ze werken hierbij nauw samen met Maureen Tromp, die vanuit ROC Leeuwenborgh als vaste docent en mentor aan het WijkLeerbedrijf gekoppeld is.

WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof      WijkLeerbedrijf Maastricht

De mogelijke toepassing van zorgtechnologie in de thuissituatie zal nadrukkelijk aan de orde komen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een sociale robot, ondersteuning door middel van beeldbellen, hulp bij de implementatie van het digitale platform maastrichtheuvellandonline.nl. Hiermee sluit het WijkLeerbedrijf aan op het beleid van de samenwerkende partijen in de wijk Daalhof dat gericht is op het versterken van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) burgers én de inrichting van nieuwe informele ondersteuningsarrangementen in de buurt.

 

Bekijk hier het interview van RTV Maastricht met 2 deelnemers en de coördinator van het WijkLeerbedrijf Maastricht.