Wat doen wij

In het WijkLeerbedrijf zijn de werkzaamheden voornamelijk gericht op huishoudelijke zorg, ondersteuning, eenvoudige activiteiten en omgang met wijkbewoners die hulp nodig hebben. Deelnemers kunnen ook bij organisaties, die in de wijk actief zijn, ingezet worden. Deelnemers werken mogelijk samen met de andere deelnemers en eventuele andere hulp- of zorgverleners in de wijk, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, helpende of verzorgende van de thuiszorg. Met elkaar stemmen zij de planning af en regelen zij de vaste werkzaamheden op het WijkLeerbedrijf. Hierbij heeft de coördinator de leiding.

Begeleiding van deelnemers

Voor de begeleiding blijft de vaste docent- begeleider vanuit de onderwijsinstelling betrokken bij de voortgang en beoordeling van de beroepspraktijkvorming. Ook zijn de coördinatoren van het WijkLeerbedrijf er om te ondersteunen en om mee te gaan de wijk in naar een cliënt.

Wat doen wij niet

Wij leveren geen zorg en geen hulp- of ondersteuning, die voor een indicatie in aanmerking komt vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Mocht zich er een situatie voordoen waarin wij twijfelen, zal de coördinator van het WijkLeerbedrijf na een intakegesprek de wijkbewoner, familie of mantelzorger doorverwijzen naar de reguliere kanalen.