Tekenen Samenwerkingsovereenkomst door Albeda college en Calibris Advies

Op 3 maart jl. is de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Albeda college en Calibris Advies getekend door mevrouw A. Romeijnders, lid van het college van bestuur van het Albeda college en de heer F. Braaksma, directeur van Calibris Advies.

Deze overeenkomst bevestigt de nauwe samenwerking van het Albeda college en Calibris Advies in  de vier WijkLeerbedrijven in Rotterdam; o.a. door het detacheren van een coordinator per WijkLeerbedrijf, die de stagiaires begeleidt. In de WijkLeerbedrijven lopen studenten van het Albeda college van de opleiding Helpende Zorg- en Welzijn, twee dagen per week stage bij cliënten thuis. Zij ondersteunen daar o.a. bij de huishoudelijke taken, doen voor of met de cliënten boodschappen, maken een praatje of helpen in gezinnen met jonge kinderen.

De stageperiode duurt 20 weken. Bij de vier WijkLeerbedrijven worden per schooljaar ruim 200 studenten opgeleid, die 50.000 uren informele hulp geven.

Tekenen samenwerkinsgsovereenkomst