Trots op gediplomeerden WijkLeerbedrijf Uden!

Persbericht

Trots op gediplomeerden wijkleerbedrijf Uden! Op woensdag 23 oktober jongstleden was het dan zover, 11 studenten hebben na anderhalf jaar hard werken hun welverdiende diploma Helpende Zorg en Welzijn behaald. In januari 2014 is in samenwerking met de gemeente Uden, Calibris, 3 zorg-en welzijnsinstellingen, de woningcorporatie, 5*Noordoost-Brabant Werkt, Capabel VVS en ROC ter Aa, het wijkleerbedrijf Uden gestart met een unieke zorgopleiding op MBO-2 niveau met extra taal en rekenen. De stage van de opleiding bestond uit het werken in de wijk. Tijdens de gehele opleiding hebben de studenten zich ingezet met allerlei hand en spandiensten voor de wijkbewoners van de flatwijk/centrum Uden.

Dit heeft geleid tot een mooi resultaat: 11 gediplomeerden deelnemers op mbo niveau 2. Met het behalen van het mbo diploma zijn de baankansen aanzienlijk vergroot. Van de geslaagden is één deelnemer meteen aan het werk gegaan bij een thuiszorgorganisatie. Vijf andere deelnemers zijn actief op zoek naar werk waarvan er één deelnemer overweegt om een vervolgopleiding te starten. Vijf andere deelnemers zijn al begonnen met een vervolgopleiding waarvan er drie zijn ingestroomd op de opleiding Verzorgende IG. De andere twee deelnemers zijn gestart met een mbo niveau 4 opleiding. Een mooi resultaat!

Het WijkLeerbedrijf is een goede opstap geweest voor de studenten en tegelijkertijd waren de wijkbewoners blij met de extra ondersteuning die zij van de studenten hebben ontvangen.