WijkLeerbedrijf Rotterdam Noord ondersteunt kwetsbare bewoners bij langer zelfstandig wonen!

In het najaar van 2013 zijn er 4 WijkLeerbedrijven gestart in de Rotterdamse wijken Noord, Delfshaven, Charlois en Feijenoord. Een WijkLeerbedrijf is een lokaal initiatief, waarbij Calibris Advies, gemeenten, scholen en zorg- en welzijnsinstellingen nauw met elkaar samenwerken om te voorzien in hulp voor iedereen die een steuntje in de rug goed kan gebruiken.

Geen thuiszorg en toch hulp nodig

Bekend is dat er nogal wat wijkbewoners zijn die geen indicatie meer hebben of veel minder uren hebben gekregen voor Huishoudelijke Hulp en toch niet meer zo makkelijk alles helemaal zelfstandig doen. Dat kan te maken hebben met ziekte of ouder worden. De een komt niet toe aan al het huishoudelijk werk, de ander ziet er tegenop om alleen naar buiten te gaan. Maar met een beetje hulp kunnen zij zichzelf prima redden.

Het WijkLeerbedrijf biedt die hulp. Om wat voor hulp het gaat verschilt van geval tot geval. Het is maar net waar iemand behoefte aan heeft en er is geen indicatie voor nodig. Enkele voorbeelden:

  • Opruimen, aanvullende lichte huishoudelijke werkzaamheden
  • Koken en helpen bij eten en drinken
  • Samen wandelen, een spelletje spelen
  • Boodschappen doen
  • Begeleiding bij doktersbezoek
  • Ondersteuning bieden in een gezin met kleine kinderen.

In de afgelopen jaren hebben veel cliënten gebruik gemaakt van de diensten van het WijkLeerbedrijf. Sommige cliënten noemen de hulp van het Wijkleerbedrijf een geschenk uit de hemel, anderen zijn wat nuchterder, maar vinden het wel fijn als er wekelijks iemand langskomt die ze helpt bij karweitjes of die mee naar het winkelcentrum gaat als het alleen niet meer mogelijk is.

Iedereen wordt er beter van

Hoe werkt nou, zo´n WijkLeerbedrijf? Studenten van het Albedacollege van de opleiding Helpende Zorg- en Welzijn zoeken een stageplaats die aansluit bij hun opleiding in zorg en welzijn. Onder begeleiding van de coordinatoren kunnen zij wijkbewoners van dienst zijn bij alle mogelijke activiteiten thuis of in de buurt.

Het komt er dus op neer dat iedereen er beter van wordt. De mensen in de wijk krijgen de hulp die ze nodig hebben en de stagiairs doen de noodzakelijke praktijkervaring op. Ook kunnen de cliënten de stagiaires soms helpen met hun opdrachten. Daarnaast kan het ook voor de vele mantelzorgers verlichting brengen. Ook de Gemeente Rotterdam en de betrokken Zorginstellingen zijn er blij mee. Want dankzij het WijkLeerbedrijf komen er steeds meer mensen die goed zijn opgeleid voor zorg én welzijn.

Dit blijkt ook wel uit een reactie van één van de stagiaires van WijkLeerbedrijf Rotterdam Noord: “Door mijn stage bij het WijkLeerbedrijf ben ik nu in contact gekomen met oudere mensen thuis met een lichte beperking. In het begin vond ik het eng, maar nu vind ik het leuk en is mijn motivatie om in de zorg te gaan werken nog groter geworden.”

Match tussen zorgverlener en stagiair

De stagiairs van het WijkLeerbedrijf volgen hun opleiding bij ROC Albeda College. Vanuit het WijkLeerbedrijf worden ze intensief begeleid door de coördinatoren,  die zorgt voor een goede match tussen de zorgverlener en de zorgvrager, en voortdurend toetst of zowel de cliënt als de stagiair nog tevreden zijn over de verleende hulp.

Coördinator van WijkLeerbedrijf Rotterdam Noord, Meriem Laamairi “De stagiair moet zich veilig voelen en daarop is mijn begeleiding gericht. Ik ga daarom eerste kennismaken met de cliënt en spreek daar de taken af, die de stagiair kan gaan doen. Ik bereid stagiaires goed  voor op de cliënt, en op wat ze kunnen verwachten. We passen de theorie van school toe. Ik leg de nadruk op het respectvol omgaan met de cliënt, rekening houdend met de privacy, omdat de stagiaire in iemands persoonlijke omgeving komt. Dat het belangrijk is om professioneel te zijn, de afspraken na te komen en ook gezellig is om een praatje te maken met de cliënt. Ik leer ze om te gaan met hun eigen onzekerheden.

Reacties welkom

Iedereen die voor zichzelf of een bekende, als mantelzorger of als zorgverlener een beroep wil doen op de dienstverlening van het WijkLeerbedrijf Rotterdam Noord, wordt uitgenodigd contact op te nemen met de coordinatoren: Meriem Laamairi of Wilma De Ruiter-Hoek. Zij zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer: 06-34551069. Bezoekadres: Provenierssingel 55, 3033 EH Rotterdam

Den Haag Wijkleerbedrijf