Instroom van statushouders in de zorg als mooi voorbeeld

In de nieuwsbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn wordt het tekort aan personeel in de sector Zorg & Welzijn een van de grootste uitdagingen genoemd. In de komende jaren zijn er veel extra mensen nodig. Betrokken ministeries (VWS en SZW) en brancheverenigingen geven expliciet aan dat “ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan goede zorg en welzijn”.

Calibris Advies is enthousiast over deze ontwikkeling. Wij vinden dat de zorg van en voor iedereen is in ons land en dat ieder niveau een waardevolle bijdrage aan de zorg kan leveren. De zorg verdient het om een mooie afspiegeling van onze samenleving te zijn. Vanaf onze oprichting begin 2015 steunen wij de inzet van mbo 2 en mbo 1 binnen de zorg. De afgelopen jaren zijn daar projecten voor statushouders, kwetsbare jongeren, langdurige bijstand, wajong en mensen met een beperking bijgekomen.

Op 11 juli hebben veel partijen de intentie getekend om al deze mensen ook echt de kans te geven om in de zorg aan de slag te gaan. Een van onze samenwerkingsprojecten, de instroom van statushouders in de zorg in Drechtsteden, diende op de dag van de ondertekening als mooi voorbeeld en heeft daarnaast een plek gekregen in de brochure om andere organisaties te inspireren. Uiteraard zijn we hier erg trots op. Verder zijn we trots dat ons branchediploma WoonHulp prominent staat vermeld in de getekende verklaring. WoonHulp heeft een branche-erkenning van VGN en van ActiZ. Gezamenlijk streven wij naar 2.000 functies WoonHulp over vier jaar.

In de bijgevoegde brochure Talent benut staan goede voorbeelden van zorgorganisaties met banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Talent benut

Nieuwsbericht werken in de zorg november 2018