80-jarig bestaan Calibris

headerfoto_80

Meer dan 80 jaar ervaring met leren in de praktijk voor Zorg & Welzijn

Op 9 februari 1938 werd met toestemming van koningin Wilhelmina de “Nederlandsche Vereeniging tot Opleiding van Gezinshulpen volgens het Leerlingstelsel” opgericht. Nu 80 jaar later is het gedachtegoed, kennis en ervaring geland bij Stichting Calibris Advies. Na een zijstap, naar het publieke domein gedurende bijna twintig jaar, zijn we sinds 2015 terug bij onze basis. Hoe is de ontwikkeling in de afgelopen 80 jaar gegaan?

 • Oprichting van de Vereeniging op 9 februari 1938
 • De Vereniging werd Stichting OVDB op 12 december 1963
 • VDB werd kenniscentrum Zorg, Welzijn en Sport nadat de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) van kracht werd.
 • De stichting OVDB verandert in het najaar 2007 haar naam in stichting Calibris.
 • De taken in het kader van de WEB worden verplaatst. De rol als kenniscentrum stopt.
 • De niet-wettelijke taken gaan door in stichting Calibris Advies.
 • Calibris Advies viert dit jaar op gepaste wijze haar 80-jarig bestaan!
 • Bekijk Historische Documenten

De overeenkomsten tussen de oprichting in 1938 en het heden zijn verrassend groot.

1. Langdurige zorg

Waren het vroeger de gezinshulpen die een (groot) deel van de zorg thuis en in het gezin voor hun rekening namen, tegenwoordig zijn we nog steeds actief in het zorgdomein, onder andere in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, maar ook in de Gehandicaptenzorg. De nijpende tekorten aan arbeidskrachten in het domein Zorg en Welzijn is een belangrijke driver voor onze dienstverlening.

2. Mbo-2

De Gezinshulp kan vergeleken worden met de huidige opleidingen op mbo-1 en mbo-2 niveau. Binnen onze projecten worden deelnemers opgeleid voor beide mbo-diploma’s.

3. Leren in de praktijk

Vanaf de oprichting werd er opgeleid volgens het leerlingstelsel. Dit betekende een combinatie van leren en werken. Dit hanteren we nog steeds. Leren vanuit de context geeft het beste leerrendement.

4. Groepen een steuntje geven

In 1938 ging het om 14-jarige meisjes te steunen die door de wetswijziging voor hun 16e niet meer mochten werken, maar die zich het financieel niet konden veroorloven om naar een tweejarige dagopleiding te gaan. Calibris Advies biedt met haar projecten steun aan diverse groepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken als: statushouders, voortijdig schoolverlaters, WW, WA-jong, 50+, zij-instromers en (langdurig) WWB.

5. Locatie

Nog steeds helpen wij mensen op de plek die voor hun het meest belangrijk is en dat is in de wijk en thuis.

Deze vijf kenmerken zijn terug te vinden in onze huidige praktische leer-werkoplossingen. Daarnaast zien wij nieuwe doelgroepen die een steuntje kunnen gebruiken naar werk of een opleiding in het kader van:

 • de participatiewet (mensen met een beperking),
 • inburgering (statushouders)
 • sociale activering die leidt tot vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding of het vinden van werk (voor mensen die langdurig in de bijstand zitten)

Soms is het lastig financiering te vinden voor doelgroepen die tussen wal en schip belanden. Met onze projecten garanderen we meetbare resultaten. Dit maakt innovatieve financieringswijzen mogelijk, middels Educational Impact Bonds. Calibris Advies is de eerste en nog steeds enige partij in Nederland die projecten kan uitvoeren en zelf een variant van social impact bonds meeneemt.

Na 80 jaar kunnen we met trots zeggen dat we weten hoe we arbeidspotentieel in uitvoerende beroepen kunnen benutten. Met onze praktische leer-werkoplossingen richten wij ons op (toekomstige) medewerkers op mbo-niveau, met speciale aandacht voor de niveaus 1, 2 en 3. Deze (toekomstige) medewerkers hebben een niet te onderschatten economische en maatschappelijke betekenis. Daarmee zijn we terug bij onze herkomst. Wij geloven in hun talenten en de toegevoegde waarde die zij op de arbeidsmarkt hebben. Wij zijn overtuigd dat de Zorg en Welzijn in Nederland niet zonder de bijdrage van deze mensen kan.