Wat wil jij later worden?

Wat wil jij later worden?

Je zal maar jong zijn en moeten kiezen. Word ik later automonteur of tuinarchitect? Bij een bank werken is natuurlijk ook niet verkeerd. Of volg ik mijn hart en ga ik iets nuttigs doen in de zorg? De nationale beroepengids vermeldt meer dan 2.300 verschillende beroepen. Zie dan nog maar eens door de bomen het bos. Precies daarom is in West-Brabant het project Beroepennavigatie intersectoraal op weg gestart voor schoolverlaters en (jeugd)werklozen.

In Brabant is sprake van een oplopende werkloosheid. Tegelijkertijd worden er arbeidstekorten verwacht in een aantal sectoren, zoals techniek, groen, zakelijke dienstverlening en zorg. Het is daarom van groot belang om in deze sectoren tijdig nieuwe instroom te realiseren. Daarom hebben overheid, onderwijs en ondernemers – samen met Calibris Advies – de handen ineen geslagen. Het resultaat is een project waarin 90 werkzoekenden kennis maken met verschillende beroepen. Ze doen gedurende twee weken ervaring op, krijgen inzicht in werkprocessen en werken aan verschillende loopbaancompetenties. De eerste groep gaat in juni van start. In het najaar 2015 en voorjaar 2016 volgen een tweede en derde groep.

Beroepennavigatie

De deelnemers oriënteren zich op kansrijke mogelijkheden in hun eigen regio, om zo een gefundeerde keuze te kunnen maken voor een opleiding en een perspectiefrijke baan. Tijdens het project worden zij begeleid door een persoonlijke coach. Samen met deze coach evalueren de jongeren hun ervaringen en reflecteren ze dagelijks op hun activiteiten en opdrachten. De jongeren krijgen een rondleiding en voorlichting. Ze krijgen praktijkopdrachten, waaronder het verzamelen van informatie en het interviewen van medewerkers in de betreffende organisaties. En ze lopen een poosje mee om kennis te maken met de dagelijkse praktijk.

Empowerment

Voordat de jongeren van start gaan nemen ze eerst deel aan een voorprogramma. Het doel daarvan is hen voor te bereiden op de bedrijfsbezoeken en de opdrachten die ze gaan uitvoeren. Wie ben ik, wat wil ik en hoe ga ik dat bereiken? Pas als zij over dit soort vragen grondig hebben nagedacht, nemen ze deel aan het project. Deelnemers die het volledige programma doorlopen hebben na afloop een realistisch zelfbeeld en een dito beroepenbeeld. Ze weten welke beroepen en opleidingen kansrijk zijn en welke minder perspectief bieden op betaald werk. Zo worden de deelnemers voorbereid op een succesvolle maatschappelijke carrière.