Over ons

Stichting Calibris Advies is een sociale onderneming voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, leerlingen, medewerkers en organisaties. Onze innovatieve oplossingen bevorderen leren in de praktijk en leiden er toe dat zorgmedewerkers efficiënter samenwerken en op maat worden (bij)geschoold. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten hun kansen met sprongen en hun sociale verbinding wordt bevorderd. Daarnaast worden leerlingen nog beter begeleid.

Dit wordt onder andere gerealiseerd op de volgende wijze:

  • Een netwerk van WijkLeerbedrijven geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een verhoogd inzicht in eigen kunnen, een versterking van het zelfbeeld en eigenwaarde en weer een reële kans op betaald werk. Samen met gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen wordt hen een opleiding en een stageplaats geboden.
  • De Calibris Academie biedt zorg- en welzijnsorganisaties een breed scala aan leertrajecten. Dat varieert van korte e-learning trajecten (meer dan 450 modules) tot tal van intensieve trainingen en workshops die voor inhoudelijke verdieping zorgen en de aansluiting met de dagelijkse praktijk waarborgen.
  • Speciaal voor onderwijsinstellingen (en leerbedrijven) die de kwaliteit van de BPV willen versterken heeft Calibris Advies een BPV-regisseur ter beschikking. Deze regisseur regelt dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn, dat de administratie van het BPV-proces efficiënt is georganiseerd en voldoet aan de eisen van de inspectie.

 

Calibris Advies heeft per februari 2015 de opleidings- en adviesactiviteiten overgenomen van Calibris, het kenniscentrum voor zorg, welzijn en sport.