Een WelgeSlaagd Zorgproject

‘Met een kind is de variatie in werktijden erg fijn’

De zevende editie van WelSlagen West-Brabant is al weer tot een goed einde gebracht.
Op 23 januari 2017 is het project van Calibris Advies gestart, onder meer in samenwerking met het Kellebeek College in Roosendaal.
Op vrijdag 30 juni jl. hebben meer dan tien kandidaten hun startbewijs voor de opleiding in ontvangst genomen. Deze feestelijke uitreiking vond plaats bij Stichting SDW Zorg in Roosendaal en werd geopend door Wethouder Hans Verbraak van de gemeente Roosendaal. Na het welkomstwoord van Hilde Hulsen, manager Servicecentrum SDW Zorg, werd overgegaan tot de uitreiking.

groep

Ghenet

Gedurende 20 weken zijn de deelnemers toegeleid naar een startbewijs voor een BBL Mbo niveau 3 opleiding Verzorgende IG en/of Medewerker Maatschappelijke Zorg.

Aan het woord zijn Rabia en Daniëlle, 2 deelnemers die allebei via hun uitkeringsinstantie met het project in aanraking zijn gekomen. Rabia is 32 jaar en is een alleenstaande moeder van een zoon van negen jaar. Zij liep stage bij Stichting S&L Zorg in Roosendaal. Daniëlle, 43 jaar, heeft een partner waar ze niet mee samenwoont en is de trotse moeder van drie kinderen van 22, 19 en 15 jaar oud. Haar stageadres was Stichting Elisabeth in Breda. Beiden gaan in september van start met een BBL Mbo niveau 3 opleiding bij bovengenoemde organisaties. Zij kijken terug op een leerzame mooie periode die ze succesvol hebben afgerond.

Waarom WelSlagen? 

‘Ik wilde de zorg in’ zegt Rabia. ‘Na de MAVO heb ik twee en een half jaar bij de landmacht gewerkt. Ik deed daar administratief werk en was ook chauffeur. Daarna heb ik nog baantjes bij callcenters gehad, o.a. KPN en Vodafone. Vervolgens heb ik ook als vestigingsassistente bij Tempo Team in Roosendaal gewerkt. Na die tijd ben ik de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) gaan volgen. Die heb ik helaas door omstandigheden niet af kunnen maken. Ik heb wel een hele mooie stageperiode mogen meemaken. Dat was bij een centrum voor dagbesteding en daar mocht ik werken met mensen met een NAH. Dat is een niet aangeboren hersenletsel. Ook heb ik met dementerende ouderen gewerkt. Het was voor mij toen wel duidelijk dat dit de richting was waarin ik verder wilde ingaan. Toen deze kans zich voordeed heb ik hem dan ook meteen aangegrepen.’

Ook Daniëlle had al enige ervaring in de zorg. ’Ja ik herken dat wel. Ook ik heb allerlei baantjes gehad. Van administratie tot verkoop en ik heb ook schoonmaakwerk gedaan. Maar  uiteindelijk ben ik toch in de uitkering beland. Daarnaast heb ik als vrijwilliger in de zorg gewerkt en dat vond ik heel dankbaar werk. Toen ik de kans kreeg om dit traject te volgen was de keuze dan ook snel gemaakt.’

Op de vraag waar ze voor aanvang van WelSlagen tegenop zagen, lopen de antwoorden uiteen. ‘Ik zag heel erg op tegen het opruimen van de ontlasting van cliënten’ zegt Daniëlle. ‘Ik kan niet zeggen dat ik het nu fluitend doe maar ik kijk verder dan alleen dit dilemma.’ Rabia zag meer praktische obstakels namelijk de onregelmatige diensten. ‘Ik ben er nu aan gewend en ik merk dat het reuze meevalt. Eerlijk gezegd vind ik de variatie in werktijden ook wel heel fijn. En wanneer ik avonddiensten heb, kan ik gelukkig ook oppas voor mijn zoontje regelen.’

 

‘De sfeer in de klas is erg goed’

Tijdens de lesdagen werd aan allerlei zaken aandacht besteed. Onder andere omgaan met emoties, het geven en ontvangen van feedback maar ook werd aandacht besteed aan de Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast moesten de kandidaten enkele opdrachten maken, waarbij ze vooral goed moeten plannen. ‘Rekenen vind ik best lastig’ zegt Daniëlle, ‘daar moet ik meer aandacht aan besteden. Volgens Rabia mag ze wel wat directer communiceren met collega’s. ‘Als mij wat dwars zit moet ik leren om dit te uiten en bespreekbaar te maken. Ook was het wel weer even wennen aan school. Maar nu loopt alles soepel. Gelukkig zijn de problemen met de gemeente ten aanzien van de reiskosten ook opgelost. Dat scheelt een hoop stress. En op mijn stageadres voel ik mij echt thuis. Ook in de klas had ik het naar mijn zin.’

‘Mijn ervaring met WelSlagen is erg goed’ vult Daniëlle aan. ‘Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen. De sfeer in de klas en op het werk was en is prima. Alles gaat heel erg goed en het lukt me prima om alles wat betreft werk, school en het thuisfront te organiseren. Ik heb mezelf overtroffen’, ze lacht terwijl ze dit zegt.

‘Naast de docent konden we terugvallen op een coach en ook op de klasgenoten’

 Rabia omschrijft de docente als een lieve en gedreven vrouw. ‘Je kon altijd op haar terugvallen als je ergens mee zat. Ook bij de klasgenoten kon ik terecht en ik ben blij met de coach. Dat had ik toch wel nodig.’
Volgens Daniëlle was de sfeer in de klas gezellig. ‘Ik had en heb met een paar klasgenoten goed contact. De docent heb ik als heel prettig ervaren en aan de coach kon je echt alles vragen. Niets vond ze gek of raar.’

‘We raden WelSlagen zeker aan bij anderen’

‘Ja absoluut’ zegt Rabia stellig. ‘Het is een mega grote kans die je niet vaak krijgt. In combinatie met de begeleiding die je krijgt is het een prachtig traject. Je hebt de ruimte om dingen te ontdekken en je mag proberen zaken zelf op te lossen. Daarbij kun je altijd terugvallen op je coach en de docent. Ik heb het enorm naar mijn zin hier en wil graag in de gehandicaptenzorg werkzaam blijven. Ik merk dat ik door dit traject weer meer zelfvertrouwen heb gekregen en vooral uit mijn dip ben gekomen. Hiervoor wist ik echt niet meer wat ik moest doen. Door dit traject ben ik weer vol energie en enthousiasme bezig.’
Ook Daniëlle is positief. ‘Het is een ontzettend mooie uitdaging. Ik ben nu 43 jaar en moet nog zo lang werken. Dat ik deze opleiding mocht gaan doen voelt als een kans en dat ik zo op mijn plek zit en fluitend naar mijn werk en school ga voelt als een cadeautje! Het is een kans en kansen moet je met beide handen aanpakken!’

WelSlagen is een product van Stichting Calibris Advies: http://calibrisadvies.nl/