Feestelijke diploma-uitreiking WijkLeerbedrijf Zeist

Dinsdag 11 september 2018 was het voor 13 deelnemers van WijkLeerbedrijf Zeist groot feest! Tijdens de officiële diploma-uitreiking namen zij, in het bijzijn van wethouder Laura Hoogstraten hun welverdiende MBO 1 diploma Dienstverlening en Zorg in ontvangst.

In september 2017 is het WijkLeerbedrijf Zeist gestart, een samenwerking tussen de gemeente Zeist, de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, MBO Utrecht en Calibris Advies.
Een bijzonder initiatief om bewoners extra hulp en ondersteuning te geven op het gebied van zorg en welzijn en werkzoekenden klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. “We zijn trots dat een jaar na de start van het Wijkleerbedrijf de eerste lichting studenten een diploma ontvangen. In Zeist geloven we in de talenten en mogelijkheden van mensen en het is ontzettend mooi om te zien dat deze talenten worden ingezet voor mensen in de wijk die juist een steuntje kunnen gebruiken.” aldus wethouder Laura Hoogstraten.

Dubbele winst
De deelnemers hebben het afgelopen schooljaar veel geleerd. Naast theoretische en praktische kennis met betrekking tot zorg en welzijn hebben zij het gehele jaar 1 dag per week stage gelopen in de praktijk. Het afgelopen jaar hebben zij vele kwetsbare inwoners binnen de gemeente informele zorg geboden. Denk aan samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken of hand- en spandiensten in en om het huis. Dit geeft mensen de mogelijkheid langer zelfstandig thuis te blijven wonen en dringt de eenzaamheid in de wijk terug. Het mes snijdt dus aan twee kanten: wijkbewoners krijgen hulp die zij nodig hebben en de deelnemers doen werkervaring op en ronden op deze manier hun opleiding af met een aantrekkelijke stageplaats.

Aan de slag!
Daneila is 31 jaar en één van de deelnemers die de opleiding met succes heeft afgerond. Inmiddels heeft zij zelfs al een contract getekend bij Stichting de Bilthuysen, locatie Weltevreden, in de Bilt. Zij gaat aan de slag in de functie van Huiskamerondersteuner. “Ik heb ontdekt dat de zorg bij me past. Met liefde en aandacht ga ik nu aan de slag in een baan.” verteld Daneila.

Deelnemen aan WijkLeerbedrijf Zeist
Een nieuwe groep deelnemers is begin september van start gegaan.
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar, dus geïnteresseerde kunnen zich nog aanmelden.

Vraag hulp aan
Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp goed kan gebruiken?
Neem dan contact op via 06-19915666 of zeist@wijkleerbedrijf.nl.