Gezocht: ontwikkelaars voor de Nieuwe Landelijke Kennistoets Triage!

InEen en Calibris Advies werken samen aan de diplomering en herregistratie van triagisten. De Landelijke Kennistoets Triage maakt onderdeel uit van de diplomeringseisen. Sinds een tiental jaren bestaat de Landelijke Kennistoets Triage (LKT) in de huidige vorm. De leden van InEen hebben eind 2019 ingestemd met het herzien van de toets op inhoud en vorm. Calibris Advies is door InEen gevraagd om het proces van ontwikkeling van een nieuwe LKT te begeleiden. Er wordt in samenwerking een nieuwe opzet voor de Landelijke Kennistoets voor Triagisten ontwikkeld. Dit project start op 1 januari 2020 en heeft een doorlooptijd van 1 jaar.

Calibris Advies is daarom op zoek naar ontwikkelaars van leerdoelen, toetsmatrijs en examenvragen voor de nieuw te ontwikkelen Landelijke Kennistoets Triage.

Leerdoelen zijn concrete, eenduidige en observeerbare beschrijvingen van kennis en inzichten waarover triagisten moeten beschikken. Toetsmatrijs is een overzicht waarin zichtbaar wordt hoe de examenvragen in de Landelijke Kennistoets worden verdeeld over de vastgestelde leerdoelen. De te ontwikkelen examenvragen bestaan uit verschillende typen gesloten vragen, zoals de multiple respons-vraag (meerdere antwoorden goed), de multiple choice vraag met 2, 3 of 4 antwoordopties, de rangschikvraag en de matchvraag (gegevens opties moeten met elkaar worden gematcht).
Ontwikkelaars zijn degenen die leerdoelen en examenvragen formuleren. Daarna worden deze door de vaststellers beoordeeld en al dan niet aangepast. Na vaststelling is een leerdoel of vraag definitief en te gebruiken voor de LKT.

Wie zoeken wij?
Ervaren triagisten werkzaam op een huisartsenpost, dan wel medewerkers die nauw betrokken zijn bij het triageproces op de post, met HBO werk- en denkniveau. We zoeken mensen die het leuk vinden om hun kennis en ervaring, naast hun normale werk, op een bijzondere manier te zetten voor de kwaliteit van de toetsing van nieuwe triagisten.

De ontwikkelingen binnen de branche Triage volgen elkaar in razend tempo op. Als ontwikkelteam en vaststellingscommissie zorgen jullie er met elkaar voor dat Landelijke Kennistoets Triage steeds actueel is en aansluiting heeft met het werkveld. Wij zoeken ontwikkelaars die bereid zijn om in samenwerking met de vaststellers te komen tot een afgebakende set leerdoelen, een toetsmatrijs en een initiële set examenvragen. Bij voorkeur zijn beoogde ontwikkelaars bereid om na het eerste projectjaar te blijven participeren om zo de komende jaren de toetsmatrijs en vragenbank te onderhouden en uit te breiden.

Je bent:
Goed in het organiseren van je eigen activiteiten, waarbij de gevraagde werkzaamheden volgens planning door jou worden opgeleverd;
Analytisch vaardig;
ICT-vaardig;
Bereid tot het volgen van een 2daagse training over het ontwikkelen van leerdoelen, toetsmatrijs en examenvragen, in de vorm van een hackathon. En tot het bijwonen van de andere te plannen training en bijeenkomsten;
Bereid tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring.


Wat breng je mee?
Visie op het doel, de inhoud en de context van het triagewerk;
Visie op de benodigde en te toetsen kennis van de triagist;
Informatie met betrekking de laatste ontwikkelingen op het vakgebied;
Intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van triagisten;
Taalvaardigheid in de Nederlandse taal op minimaal taalniveau C1 en in staat om teksten te schrijven op taalniveau B2;
Tijdsinvestering
We zoeken diegenen die enthousiast én bereid zijn om in een kort tijdsbestek voldoende uren vrij te maken.

Sommige activiteiten vragen een bijeenkomst, andere taken worden vanuit thuiswerkplek uitgevoerd. De toetstechnische training, de bijeenkomst in verband met vaststellen kennisgebied LKT en toetsmatrijs zullen op locatie in Bunnik plaatsvinden. Alle ontwikkelaars en de vaststellers volgen vóór de start van de werkzaamheden een training met betrekking tot het ontwikkelen van goede leerdoelen, toetsmatrijs en examenvragen. Deze training vindt plaats op 10 en 11 februari in Bunnik. Bijeenkomsten in maart en april vinden plaats op een nader te bepalen moment.

Het grootste deel van de werkzaamheden zal plaatsvinden in de eerste drie kwartalen van 2020, met een zwaartepunt in het eerste kwartaal. Globale indicatie voor het aantal te besteden uren als ontwikkelaar: 60 uur in de periode 10 februari tot en met eind april 2020. Daarna volgt inzet voor de productie van examenvragen in de periode juni-oktober 2020.

Vergoedingsregeling
De ontwikkelaars ontvangen een vergoeding voor de uit te voeren activiteiten. Deze vergoeding is afgeleid van een uurtarief van €50 per uur.
De ontwikkelaars ontvangen een reiskostenvergoeding voor de te overbruggen reisafstand voor de noodzakelijke bijeenkomsten in Bunnik of elders in het land.
Eventuele locatie-, lunch- en/of dinerkosten worden door Calibris Advies betaald volgens vooraf gemaakte afspraken;
De reiskostenvergoeding wordt uitbetaald aan de opgegeven bankrekening van de ontwikkelaar, nadat de reiskosten ten behoeve van vorengenoemde bijeenkomsten via een formulier zijn ingediend;

Interesse?
Interesse voor de rol van ontwikkelaar voor de Nieuwe Landelijke Kennistoets Triage?
Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar Calibris Advies via j.theunissen@calibrisadvies.nl.

Geef daarbij tenminste de volgende gegevens aan ons door:
Naam
Werkgever
Functie
Opleidingsniveau
Laatst genoten cursus/opleiding binnen jouw vakgebied(en) en toelichting hoe jij je kennis en vaardigheden bijhoudt
Of je wellicht reeds ervaring hebt op het gebied van examenontwikkeling.
De mogelijkheid om te reageren op deze oproep sluit op zondag 12 januari 2020.

Selectie
Selectiegesprekken vinden plaats in week 4 en 5.
Selectie vindt plaats in de vorm van een afspraak in Bunnik met adviseurs van Calibris Advies. Deze afspraak bestaat uit een gesprek en het uitvoeren van enkele opdrachten in relatie tot de uit te voeren activiteiten; deze worden ter plekke uitgevoerd.

Meer informatie?
Vragen over deze vacature kunnen gesteld worden via een mail aan j.theunissen@calibrisadvies.nl met het kenmerk ‘Oproep ontwikkelaars en vaststellers Nieuwe LKT’. Voor zover nodig volgt een eventueel antwoord van de projectleider na 6 januari.

NB: tot 20 december en vanaf 7 januari is rechtstreeks informatie te verkrijgen bij Petra Beckers, projectleider Nieuwe Landelijke Kennistoets Triage, via een mail naar p.beckers@calibrisadvies.nl met het kenmerk ‘Oproep ontwikkelaars en vaststellers Nieuwe LKT’. Vermeld in deze mail altijd je contactgegevens in verband met terugbellen.