Nieuwsbericht Herregistratie van triagisten

Tijdens de dlv Huisartsenposten op 13 december lag een motie van de Doktersdienst Groningen op tafel. De motie is met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Hiermee komt voor de herregistratie van triagisten de eis van gespreksbeoordeling te vervallen. Voor de volgende herregistratieronde op 20 januari kan al het aangepaste aanvraagformulier  worden gebruikt. InEen zorgt ervoor dat ook de andere triagedocumenten op korte termijn worden herzien. Het loslaten van de eis betekent overigens niet dat de huisartsenposten geen gespreksbeoordelingen meer doen. Zij blijven jaarlijks ad random triagegesprekken auditen aan de hand van de Kernset. De eisen voor diplomering blijven hetzelfde, waaronder de eis dat een kandidaat zes triagegesprekken (uit maximaal negen) als voldoende beoordeeld moet hebben gekregen. Meer informatie  over tarieven, diplomeringsrondes en herregistratierondes.