Nieuw convenant WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof

Op vrijdag 15 februari vond de kick-off plaats van de nieuwe samenwerking in het WijkLeerbedrijf Maastricht. Op deze dag is het feestelijke startsein geven voor de nieuwe groep deelnemers die actief aan de slag gaat in de wijk Daalhof.

Het WijkLeerbedrijf in Maastricht bestaat sinds 2014 en de afgelopen 4 jaar zijn 36 deelnemers, waaronder jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid voor de zorg én bemiddeld naar werk of een vervolgopleiding. Als onderdeel van hun stage bieden de deelnemers van het WijkLeerbedrijf extra hulp en ondersteuning aan wijkbewoners. Denk aan boodschappen doen, een spelletje spelen of samen licht huishoudelijk werk doen. Kortom, allerlei dingen die het leven makkelijker en prettiger maken. Het WijkLeerbedrijf is er voor iedereen in de wijk die een steuntje in de rug kan gebruiken, van jong tot oud. 

De locatie in Daalhof, die door Doekle Terpstra is benoemd tot een van de koplopers in het Zorgpact (nu Actie Leer Netwerk),  biedt ook de mogelijkheid voor deelnemers om zich te oriënteren op leren en werken in zorg en welzijn. Dit jaar start naast een nieuwe niveau 2 mbo-groep ook een groep met deelnemers van de entree-opleiding, het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Hierdoor is het aantal deelnemers in het WijkLeerbedrijf verdubbeld en dus ook het aantal uur informele hulp dat het WijkLeerbedrijf biedt. De samenwerkende partners in dit initiatief zijn: Gemeente Maastricht, Levanto, Radar, Mosae Zorggroep, Buurtnetwerk Belfort/Daalhof, Trajekt, ROC Leeuwenborgh en Calibris Advies.