Calibris Advies heeft het NRTO-keurmerk ontvangen!

Calibris Advies heeft het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Calibris Advies voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

NRTO_keurmerk