Programma

Voorprogramma

Het doorlopen van het voorprogramma leidt er vooral toe dat deelnemers zicht krijgen op hun capaciteiten. Niet alleen kunnen ze een betere beroepskeuze maken, maar ook is er een start gemaakt met:

  • De ontwikkeling van een realistisch zelfbeeld
  • De ontwikkeling van een realistisch beroepsbeeld
  • De ontwikkeling van een eigen beroeps- en arbeidsidentiteit
  • Het opdoen van de loopbaancompetenties en meer algemeen SHL competenties.

Oriëntatieperiode

De oriëntatieperiode duurt 10 dagen en wordt uitgevoerd bij diverse participerende werkgevers in de regio. De deelnemers doen ervaring op en maken kennis met verschillende werkprocessen en beroepen bij de deelnemende werkgevers. Het programma tijdens de oriëntatieperiode kent een aantal algemene opdrachten (uitvoerbaar bij iedere werkgever) en een aantal specifieke opdrachten die exclusief ontwikkeld worden voor het bedrijf waar de deelnemer aan gekoppeld wordt. Voor elke deelnemer wordt een mix van opdrachten gemaakt waardoor er maatwerk ontstaat. Tijdens deze periode worden zij ondersteund door een personal coach die ook aanwezig is bij de bedrijven.

Afsluiting programma

Het programma wordt afgesloten met een eindgesprek tussen de deelnemer, personal coach en verwijzer. Tijdens het eindgesprek worden op basis van het loopbaanadvies afspraken gemaakt over de vervolgacties die ingezet worden om te starten met een opleiding dan wel aan het werk te gaan in een van de prioritaire sectoren.