Voor wie is BeroepenNavigatie

Deelnemers

BeroepenNavigatie is bedoeld voor gemotiveerde en geïnteresseerde deelnemers die open staan om zich te oriënteren in verschillende beroepen en sectoren. Iedereen die op zoek is naar (ander) werk en/of een opleiding en zich breed wil oriënteren kan deelnemen aan dit project. Dit kunnen jongeren zijn die een verkeerde opleidingskeuze hebben gemaakt, werkzoekenden of werknemers die op zoek zijn naar een andere baan vanwege (dreigend) ontslag.

Werkgevers

De werkgevers die deelnemen aan BeroepenNavigatie ontvangen tijdens de oriëntatieperiode een (klein) groepje deelnemers die binnen het bedrijf kennismaken met tenminste twee verschillende beroepen. Wij zijn op zoek naar werkgevers die tijdens de oriëntatieperiode een (klein) groepje deelnemers in de gelegenheid willen stellen om deze met tenminste twee beroepen kennis te laten maken. De duur van de oriëntatieperiode is maximaal twee weken en het programma wordt dagelijks uitgevoerd. De exacte dagen en tijden worden in onderling overleg afgestemd. De deelnemers gaan aan de slag met opdrachten die speciaal voor het werk in uw bedrijf worden samengesteld. Zij worden begeleid door een personal coach die iedere dag aanwezig is op de werkplek zodat u en/of uw collega’s op de werkvloer zo minimaal mogelijk worden belast.

Overheid

Het programma is gericht op de beroepen waarin goede baankansen zijn. Iedereen die op zoek is naar werk of een passende opleiding kan deelnemen. Het gaat dus om (voortijdig) schoolverlaters, werkzoekenden (met afstand tot de arbeidsmarkt), of kandidaten die in het kader van mobiliteit op zoek zijn naar ander werk. Door middel van het werken in een intersectoraal programma kunnen deelnemers onderzoeken en ervaren wat ze leuk vinden en wat bij ze past. Het is belangrijk dat deelname aan een dergelijk programma niet vrijblijvend is, maar dat het leidt tot een vervolgtraject dat toeleidt naar kwalificatie en/of werk in één van de beroepen waar tekorten in verwacht worden.

Onderwijs

Er wordt nauw samengewerkt met het onderwijs. Studenten die binnen het onderwijs uitvallen, om wat voor reden dan ook, krijgen via BeroepenNavigatie de gelegenheid om ervaring op te doen in de sectoren waar baankansen liggen. Door BeroepenNavigatie maken de deelnemers een betere en gedegen opleidingskeuze waardoor uitval en het switchgedrag tijdens de opleidingen wordt tegengegaan. Gemiddeld kiest 60% van de deelnemers, na doorlopen van het traject, een vervolgopleiding.