Voordelen

BeroepenNavigatie kent meerdere voordelen:

  • BeroepenNavigatie is intersectoraal opgezet, dat wil zeggen dat alle deelnemers kennismaken met beroepen uit verschillende sectoren.
  • Het programma is gericht op de kansrijke beroepen/sectoren: het is dus geen programma dat opleidt tot sectoren en beroepen waar nauwelijks werk in is, maar leidt tot duurzame plaatsing.
  • BeroepenNavigatie heeft een praktische insteek: werkzoekenden leren een sector kennen door daadwerkelijk mee te werken in een bedrijf. Niet alleen door één taak uit te voeren, maar door een bedrijfsproces van begin tot einde te ervaren. Hierdoor komen meerdere sectoren voorbij.
  • Er wordt gebruik gemaakt van sectorale stroomschema’s om de deelnemers toe te leiden naar een opleiding en/of werk.
  • De deelnemers hebben aan het einde van het traject een compleet ingevuld portfolio gericht op een opleiding en/of werk.
  • Circa 90% van de deelnemers start na het traject met een baan en/of opleiding.
  • Werkgevers krijgen de mogelijkheid om passend personeel direct aan zich te binden.
  • Werkgevers kunnen hun organisatie en betreffende sector over het voetlicht te brengen.