Brancheopleidingen

Om de waarde van diploma’s en daarmee de kwaliteit van gediplomeerden te waarborgen, kennen reguliere MBO-opleidingen een systematiek van externe kwaliteitsverantwoording en kwaliteitsborging door onder andere de Onderwijsinspectie. Deze instanties zien erop toe dat opleiding- en examineringsprocessen gebaseerd zijn op de vastgestelde beroepscompetentieprofielen. Brancheopleidingen zijn niet opgenomen in deze kwaliteitsverantwoording en -borging. Gezien het belang van de kwaliteitsbewaking van de brancheopleidingen voert Calibris Advies certificeringsregelingen uit in opdracht van verschillende brancheorganisaties.

Inmiddels heeft Calibris Advies jarenlange expertise opgebouwd met het uitvoeren van de erkenningsregelingen binnen verschillende branches, zoals voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en InEen.

logo ineen logo vgn

Voor het aanvragen van een certificering kunt u hiernaast het aanvraagformulier downloaden.