Diplomering via gecertificeerd opleidingsinstituut

Niet geaccrediteerde huisartsenposten kunnen de opleiding tot triagist laten verzorgen door een gecertificeerd opleidingsinstituut. Naast de opleiding verzorgen de opleidingsinstituten ook de toetsing en de diplomering. De certificering van opleidingsinstituten is in handen van Calibris Advies. Getoetst wordt de kwaliteit van het opleidingsprogramma, de begeleiding en de examens. Gecertificeerde opleidingsinstituten (voor het opleiden van triagisten) zijn:
logo van campen consulting   logo bloom     logo latona    logo_steunpunt_koel

Het komt voor dat assistenten bepaalde competenties in een eerder opleidingstraject of door werkervaring hebben verkregen. De huisartsenposten kunnen ook bij een opleidingsinstituut terecht voor erkenning van verworven competenties (EVC-procedure).