Geldigheid en herregistratie diploma

Het diploma triagist is vijf jaar geldig. Verlenging (herregistratie) is mogelijk indien aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. Deze werkwijze waarborgt een continue kwaliteit van de triage. De triagist en/of HDS waar de triagist werkzaam is, dient de aanvraag in vóórdat het diploma verloopt. De behandeling van een aanvraag neemt circa vijf weken in beslag. Voor het indienen van een aanvraag voor herregistratie dient u het formulier aanvraag herregistratie diploma triagist te gebruiken. Dit formulier kunt u hiernaast downloaden.

Eisen voor herregistratie

Bij het beoordelen van de aanvraag tot herregistratie kijkt de toetsingscommissie naar de werkervaring, deskundigheidsbevordering en de beoordeling van competenties. In de voorafgaande vijf jaar heeft de triagist:

  • Minimaal 1040 netto-uren gewerkt in minimaal 36 maanden. Een netto-uur is een uur dat aan het uitvoeren van triage is besteed (patiëntgebonden werk). Werkoverleggen, opleidingsuren en dergelijke zijn hierin niet opgenomen.
  • Minimaal 50 uur nascholing gevolgd die is gericht op triage en door de CADD geaccrediteerd. Tenminste 25 uur daarvan is gericht op medisch-inhoudelijke kennis of casuïstiek.

Herregistratierondes

Uw registratie verloopt, wat moet u doen?
De werkwijze bij het aanvraagproces voor herregistratie  is als volgt:

  • Uw registratie verloopt vijf jaar na behalen van uw diploma of uw laatste herregistratie.
  • Herregistreren kan door deel te nemen aan de beoordelingsrondes die Calibris Advies vijf keer per jaar organiseert.
  • Minimaal twee weken voorafgaand aan de beoordelingsronde  dient de aanvraag voor herregistratie van uw diploma bij Calibris Advies ingediend te zijn. Houdt bij de aanvraag rekening met de datum waarop het diploma is behaald!
  • De aanvraag gebeurt met het formulier: Aanvraagformulier herregistratie triagist ondertekend door u en de huisartsenpost waar u werkzaam bent (indien van toepassing).
  • De aanvrager is uw HDS. U draagt zorg voor een volledig ingevuld aanvraagformulier en compleet portfolio.
  • Uw aanvraag voor herregistratie wordt tijdens de eerst volgende beoordelingsronde beoordeeld door een adviseur van Calibris Advies.

 

Herregistratie 2019

Ronde 1   18 januari 2019 (bedoeld voor triagisten waarvan het diploma verloopt tussen 19 januari en 12 april  2019) deadline inleverdatum 4 januari 2019.
Ronde 2   12 april 2019 (bedoeld voor triagisten waarvan het diploma verloopt tussen 13 april en 28 juni 2019) deadline inleverdatum 29 maart 2019.
Ronde 3   28 juni 2019 (bedoeld voor triagisten waarvan het diploma verloopt tussen 29 juni en 13 september 2019) deadline inleverdatum 14 juni 2019.
Ronde 4   13 september 2019 (bedoeld voor triagisten waarvan het diploma verloopt tussen 14 september en 22 november 2019) deadline inleverdatum 30 augustus 2019.
Ronde 5   22 november 2019 (bedoeld voor triagisten waarvan het diploma verloopt tussen 23 november 2019 en 17 januari 2020) deadline inleverdatum 15 november 2019.