Welkom bij SterkLeerklimaat

Het werk- en leerklimaat in organisaties staat behoorlijk in de belangstelling. Er wordt veel over gepubliceerd en er worden congressen over georganiseerd. Het leerklimaat is erg “in” maar geen “hype”. Iedereen is er van overtuigd dat mensen beter functioneren in een organisatie waar een goed leerklimaat heerst.

Het is voor beroepskrachten van groot belang om vakbekwaam te worden en te blijven, zeker in een wereld die snel veranderd. In een goed leerklimaat kunnen zowel ervaren mensen als leerlingen zich ontwikkelen. Bekwaam worden en blijven vraagt een permanente investering in leren. Het volgen van cursussen en trainingen is vrij makkelijk maar hoe zorgt een organisatie er voor dat het geleerde ook wordt toegepast en gedeeld op de werkplek. Welke plaats krijgt het informele leren eigenlijk in teams?

Calibris Advies ondersteunt organisaties bij het verbeteren van het leerklimaat en het leren op de werkplek. De afgelopen tien jaar hebben we ruimschoots ervaring opgedaan in tal van organisaties en teams van ziekenhuizen tot kinderopvang. We doen dit op basis van een methodiek waarbij wij het leerklimaat van een team in beeld brengen en tijdens een workshop de aanzet geven tot verbetering. Dit noemen we SterkLeerklimaat.

Waarom SterkLeerklimaat?

Een goed leerklimaat zorgt voor een prettige werksfeer, bevordert de prestaties en leidt tot minder ziekteverzuim met als gevolg een hogere kwaliteit van dienstverlening.
Het programma SterkLeerklimaat helpt u in dit proces zodat uw team beter presteert, van elkaar leert en meer kwaliteit levert.