Verhalen uit de praktijk

‘Als leidinggevenden hebben we inzicht gekregen in de kennisproductiviteit en de leercultuur in ons team’.

“SterkLeerklimaat lijkt ons een nuttig instrument om het huidige leervermogen in kaart te brengen en zo nodig te verbeteren. We gaan het traject in gang zetten bij de verpleegafdelingen waar onze studenten stage lopen en werken en leren. Maar voordat het zover is, hebben we de analyse eerst losgelaten op ons eigen team van praktijkdocenten van het Studentenbureau UMCG. We hebben de betreffende teamleden geïnformeerd en zij waren gelijk enthousiast toen ze hoorden wat je met SterkLeerklimaat kunt bereiken. Door eerst ons eigen team als proefkonijn te gebruiken, kunnen we ervaren wat de scan inhoudt, hoe je de sterke punten en verbeterpunten in beeld krijgt en hoe je toe kunt werken naar concrete verbeteracties. Vanuit deze ervaring is het makkelijker andere teams te overtuigen van het belang van SterkLeerklimaat.”

“Als leidinggevenden hebben we inzicht gekregen in de kennisproductiviteit en de leercultuur van ons team. Niet alles wat naar boven komt is nieuw, maar er zijn ook verrassende uitkomsten. Zo wordt het ons duidelijk dat de teamleden zelf ook pro-actief met zaken aan de slag moeten. Bovendien hebben we geconstateerd dat we op veel onderdelen op één lijn zitten. Dat is mooi! Door het traject hebben de teamleden meer zicht op wat het stimuleringsprogramma SterkLeerklimaat kan opleveren en zijn ze zich bewust geworden dat zij zelf proactief in een team moet bewegen. Daarnaast blijkt dat een aantal zaken in ons team kwetsbaar is en dat mensen meer met elkaar moet delen en vastleggen. Zo wordt bij afwezigheid deze kwetsbaarheid geminimaliseerd.”

Jan Boonstra en Richard van Dijk, opleidingscoördinatoren UMCG | Bron: Curaat juni 2014

‘Klein beginnen en van daaruit breder maken’

“SterkLeerklimaat is van wezenlijk belang als je leren en ontwikkelen van medewerkers, van leerlingen en van stagiairs hoog in het vaandel hebt staan. Wij realiseren ons dat hierin verbeteringen mogelijk én nodig zijn. En dat gaat niet vanzelf. Dat begint bij het onderkennen, het verkrijgen van inzicht.

Alhoewel SterkLeerklimaat voor een hele organisatie geldt en het realiseren en optimaliseren ervan alleen kan als het breed gedragen wordt, is de groep praktijkbegeleiders onze insteek geweest. Klein beginnen en vandaar uit breder maken. Met de praktijkbegeleiders, want zij zijn (bijna) dagelijks in hun team bezig met het opleiden van leerlingen en stagiairs. Zij vulden een uitgebreide vragenlijst in en de leidinggevende maakte een quick scan. Even raken aan het thema en weten dat we er mee bezig zijn. Vervolgens gingen ze met de analyses van de vragenlijsten en quick scan aan de slag in een workshop. Ze wisselden van  gedachten over vragen als ‘wat kan het leerklimaat positief beïnvloeden?’, ‘wat doen we al en wat willen we behouden?’ en ‘wat kunnen we verbeteren en hoe?’

De praktijkbegeleiders waren enthousiast, meewerkend en hebben (soms nieuwe) inzichten gekregen over het leerklimaat in hun eigen team. Met name de onderlinge uitwisseling waardeerden ze erg! Een aantal concrete adviezen van de praktijkbegeleiders worden in het adviesrapport verwerkt, dat we gaan bespreken met het hoofd P&O.
De workshop voldeed aan mijn verwachtingen. Het is mooi om te zien en te ervaren dat de groep praktijkbegeleiders vanuit hun betrokkenheid met elkaar zoeken naar mogelijkheden om het leerklimaat te verbeteren!”

José Vossebeld, adviseur Opleiden en Ontwikkelen van De Waerden, een organisatie voor mensen met een beperking in Noord-Holland

‘Licentietraject goede investering’

“Leekerweide wil investeren in het leerklimaat en de kwaliteit van leren op de werkplek en ons strategisch beleidsplan van 2011-2015 richt zich op kwaliteitsverbetering en het uitbouwen van wat al gerealiseerd was. Het licentietraject van SterkLeerklimaat is hier erg geschikt voor.
Tot nu toe voldoet het traject geheel aan de verwachtingen. Het levert ook heel veel op, voor zowel medewerkers, voor leidinggevenden als voor ons, opleidingsfunctionarissen. Voor de medewerkers was het een goed instrument voor reflectie en bewustwording. Het met elkaar analyseren van de kracht en de verbeterpunten. Voor teams met al een stevig leerklimaat levert het een gevoel van trots op. Bevestiging van hun goed functioneren. Bij de teams waar nog doelen te behalen waren, geeft het richting. Ook de reacties van de leidinggevenden zijn positief. Het geeft hen goed inzicht en een handvat om aan bepaalde punten extra aandacht te besteden bij de ontwikkeling van een team. En ons als opleidingsfunctionarissen geeft het meer inzicht in de leerprocessen van een team. Zo kunnen wij gerichte ondersteuning bieden.

Ons traject loopt nog tot eind 2014. Dan hebben tachtig teams het traject doorlopen. Het licentietraject is dan een goede investering geweest!”

Ditte Tijmes, opleidingsfunctionaris Stichting Leekerweide