Programma

Werving en selectie

Kandidaten die in aanmerking willen komen voor deelname aan WelSlagen, doorlopen een intensieve werving- en selectie procedure. Naast een voorlichtingsbijeenkomst en een intakegesprek, bestaat deze uit een leerbaarheid- en bekwaamheidstest en een taal- en rekentest. Als blijkt dat de kandidaat de potentie heeft en gemotiveerd is om in zorg of welzijn te gaan werken, volgt een sollicitatiegesprek bij een deelnemende zorgorganisatie. De zorgorganisatie bepaalt uiteindelijk of de kandidaat wordt aangenomen.

Toeleidingstraject

Na een positief bericht van de toekomstige werkgever, gaat het toeleidingstraject van start. Gedurende twintig weken gaat de deelnemer één dag per week naar school en loopt hij drie dagen per week stage. Uitkeringsgerechtigde deelnemers doorlopen het gehele toeleidingstraject met behoud van uitkering. Naast de basis vakvaardigheden wordt vooral aandacht besteed aan de zogenaamde soft skills, rekenen en Nederlandse taal. Begeleiding op de werkplek vindt plaats door de praktijkbegeleider en er is een personal coach aan het traject verbonden die de deelnemers op verschillende vlakken ondersteuning biedt. Na het succesvol doorlopen van het toeleidingstraject, ontvangt de deelnemer een startbewijs dat toegang geeft tot de BBL-opleiding via de werkgever. Vanaf dat moment ontvangt de deelnemer salaris.

Extra Nederlandse taal- en rekenen

In het toeleidingstraject worden extra taal- en rekenlessen aangeboden. De lesstof sluit aan bij het startniveau van de deelnemer. Op deze manier kan iedere deelnemer zich ontwikkelen op zijn eigen niveau en aandachtspunten. Deze extra ondersteuning wordt aangeboden omdat het niveau van veel deelnemers nog onvoldoende aansluit op de eisen die tijdens een BBL-opleiding worden gesteld, en omdat rekenen en Nederlands bovendien examenvakken zijn.

Personal coaching

Voor deelnemers aan WelSlagen betekent deelname een belangrijke stap naar (ander) werk en een nieuwe opleiding. Het dagelijks leven verandert ingrijpend door school, werk en een nieuwe omgeving met andere mensen. Om met deze veranderingen goed te kunnen omgaan, wordt de deelnemer ondersteund door een personal coach. Deze ondersteuning is met name gericht op het oplossen van sociale knelpunten in de persoonlijke leefomgeving van de deelnemer die het goed functioneren tijdens het traject in de weg staan. Daarnaast is de coach de verbindende factor tussen deelnemer, school en de werkplek. Door de inzet van een personal coach kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en kan voortijdige uitval worden voorkomen.

Start BBL-opleiding

Als de deelnemer het toeleidingstraject succesvol heeft afgerond, ontvangt hij het ‘startbewijs’; een bewijs dat hij zowel in de praktijk als op school heeft aangetoond dat hij geschikt is voor het beroep en in staat wordt geacht de BBL-opleiding succesvol af te ronden. De deelnemer treedt na het behalen van het startbewijs als BBL-leerling in dienst bij de zorgorganisatie waar ook de stageperiode tijdens WelSlagen heeft plaatsgevonden. De BBL-opleiding kan worden gevolgd bij het ROC waar de zorgorganisatie mee  samenwerkt, of een onderwijsinstelling naar keuze.