Voor wie is WelSlagen

Deelnemers

Om geselecteerd te worden voor deelname aan WelSlagen, doorloop je een intensieve werving- en selectieprocedure waarin leerbaarheid, capaciteiten en motivatie voor het beroep worden beoordeeld. De achtergrond van eenieder kan erg variëren; in leeftijd, nationaliteit, opleidingsachtergrond en werkervaring. Een ding is echter van cruciaal belang: je vindt het leuk om in de zorg te werken! Dat betekent onder meer dat je goed met mensen kunt omgaan, mensen wilt verzorgen en/of begeleiden, flexibel inzetbaar bent (dag, avond, weekend, feestdagen), werk/opleiding en privé kunt scheiden, gezond en bereid bent om te leren. Het toeleidingstraject van WelSlagen is met behoud van uitkering (goedkeuring uitkerende instantie). Indien je geen uitkering hebt, ontvang je doorgaans een stagevergoeding.

Werkgevers

WelSlagen kan een bijdrage leveren als instrument voor werkgevers om in te spelen op de steeds ontwikkelende zorgvraag en personeelsbehoeften. Omdat de doelgroep van deelnemers van WelSlagen uit mensen bestaat met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt, laat de organisatie tevens zien dat ze kansen en mogelijkheden biedt voor kwetsbare doelgroepen. Daarmee draagt deelname aan WelSlagen bij aan de organisatiedoelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en eventueel het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Verschillende organisaties hebben in recente WelSlagen projecten leerwerkplekken beschikbaar gesteld.

Overheid

In WelSlagen wordt samengewerkt met (lokale) overheidsinstanties. Door gemeenten en het UWV wordt WelSlagen ingezet voor werkzoekenden als instroomproject met baangarantie. Door gemotiveerde kandidaten voor te dragen voor deelname wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de werkloosheid, het verlagen van de uitkeringslast en het creëren van opleidingsmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onderwijs

In Welslagen wordt het opleidingsprogramma uitgevoerd door een ROC. De wekelijkse lesdag wordt verzorgd door docenten van ROC en een gespecialiseerd bureau voor taal. We werken vaak samen met EBC Taalvakwerk. Het opleidingsprogramma in het toeleidingstraject sluit aan bij de methodiek die gebruikt wordt in de BBL-opleidingen Zorg en Welzijn. Dit geeft de deelnemer gelegenheid om te wennen aan deze manier van onderwijs. Tijdens het toeleidingstraject staan vier leerlijnen centraal: de BPV (stage), Studieloopbaanbegeleiding, omgangskunde/social skills en branche specifieke vaardigheden en -vakinhoud. Bijkomend voordeel voor het onderwijs is dat kandidaten die het toeleidingstraject succesvol hebben afgerond, zowel in de praktijk als in de theorie bewezen hebben dat ze in staat zijn om de BBL-opleiding succesvol af te ronden. Het risico op schooluitval tijdens de BBL-periode wordt hiermee verkleind.