Eerste diploma’s WijkLeerbedrijf Amsterdam Noord

Zes trotse deelnemers van het WijkLeerbedrijf Amsterdam Noord hebben op 10 juli het diploma Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn ontvangen.

In ander half jaar hebben deze deelnemers van WijkLeerbedrijf Amsterdam Noord hun diploma behaald. Naast het harde werken aan hun kennis en vaardigheden die nodig zijn om de opleiding te halen deden zij werkervaring die bestaat uit het leveren van informele hulp aan kwetsbare bewoners in de wijk, zoals het ondersteunen van mantelzorgers en bestrijding van eenzaamheid door wijkbewoners regelmatig te bezoeken.

We wensen de deelnemers veel succes bij hun vervolgopleiding Maatschappelijke zorg of Verzorgende IG, niveau 3.