Wat doen wij

De deelnemers van WijkLeerbedrijf IJsselstein werken en leren in het WijkLeerbedrijf waarbij zij kleinschalige en laagdrempelige hulp bieden aan kwetsbare bewoners in de wijken van IJsselstein. In het WijkLeerbedrijf zijn de werkzaamheden voornamelijk gericht op huishoudelijke zorg, ondersteuning, eenvoudige activiteiten en omgang met wijkbewoners die hulp nodig hebben. Deelnemers kunnen ook bij organisaties, die in de wijk actief zijn, ingezet worden. Deelnemers werken mogelijk samen met de andere deelnemers en eventuele andere hulp- of zorgverleners in de wijk, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, helpende of verzorgende van de thuiszorg. Deze hulp is gericht op de ondersteuning van de mantelzorger, vaak de partner of een familielid en op het kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven van de wijkbewoner.

Begeleiding van deelnemers

Voor de begeleiding blijft de vaste docent- begeleider vanuit de onderwijsinstelling betrokken bij de voortgang en beoordeling van de beroepspraktijkvorming. Ook is de coördinator van het WijkLeerbedrijf er om te ondersteunen en om mee te gaan naar cliënten in de wijk.

Wat doen wij niet

Wij leveren geen zorg en geen hulp- of ondersteuning, die voor een indicatie in aanmerking komt vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) of de Zorgverzekering. Mocht zich er een situatie voordoen waarin wij twijfelen, zal de coördinator van het WijkLeerbedrijf na een intakegesprek de wijkbewoner, familie of mantelzorger doorverwijzen naar de reguliere kanalen.