Welkom bij Wijkleerbedrijf Venray

Het WijkLeerbedrijf Venray is gevestigd in het centrum van Venray. Van daaruit zetten MBO-deelnemers van het ROC Gilde Opleidingen zich in voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen. Het gaat dan om hulp en ondersteuning waarvoor geen indicatie vanuit de Wmo of zorgverzekering is. De deelnemers doen door leren en werken in de wijk werkervaring op die aansluit bij hun opleiding Helpende zorg en welzijn niveau 2. Ze worden hierbij begeleid door de coördinatoren Kim Deenen en Dasja Giantsios. De coördinatoren staan de wijkbewoners te woord die hulp van het WijkLeerbedrijf willen hebben. Ze gaan bij hen langs en koppelen de vraag om hulp aan een deelnemer. Zij begeleiden de deelnemers in de dagelijkse praktijk in de wijk en zijn het aanspreekpunt voor iedereen die hulp krijgt vanuit het WijkLeerbedrijf. Ze werken hierbij nauw samen met een docent, die vanuit ROC Gilde Opleidingen als vaste docent en mentor aan het WijkLeerbedrijf gekoppeld is.

WijkLeerbedrijf Venray benoemd tot koploper Zorgpact

WijkLeerbedrijf Venray is benoemd tot koploper en maakt deel uit van de Kopgroep van het Zorgpact. De Kopgroep vormt de voorhoede van de Zorgpactbeweging; koplopers zijn stuk voor stuk voorbeelden van hechtere samenwerking in de zorg, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst. De Kopgroep is een community en een inspiratiebron. Onder elkaar wisselen wij met andere koplopers kennis en ervaringen uit om van en met elkaar te leren. We hopen anderen te inspireren om ook tot goede samenwerking te komen, door onze lessen en resultaten te delen. Kijk voor meer informatie op www.zorgpact.nl/kopgroep en https://www.zorgpact.nl/kopgroep/wijkleerbedrijf-venray.

Naast WijkLeerbedrijf Venray maken WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw West, WijkLeerbedrijf Maastricht, WijkLeerbedrijf Den Haag Schilderswijk en WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo ook deel uit van de Kopgroep van het Zorgpact.

 

Over het Zorgpact

Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. En dus ook om goed zorgonderwijs. Om zo te komen tot betere zorg voor iedereen door goede opgeleide, kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Hiervoor is samenwerking tussen zorgopleidingen, zorgaanbieders en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact jaagt de samenwerking tussen deze partijen aan, zodat zij kunnen inspelen op de veranderingen. Het Zorgpact geeft goede voorbeelden van deze samenwerkingen een podium in de Kopgroep, stimuleert de gezamenlijke aanpak via regionale Zorgpacten en kijkt naar belemmeringen voor goede samenwerking om deze op te lossen. Het Zorgpact is een initiatief van het Kabinet. Kijk voor meer informatie op www.zorgpact.nl.