Vraag hulp aan

Kunt u of iemand in uw omgeving niet alles meer zelf doen, maar u komt nog niet in aanmerking voor thuiszorg, dan kunnen de stagiairs van WijkLeerbedrijf Amersfoort Soesterkwartier u helpen met een aantal werkzaamheden. U krijgt extra hulp en onze stagiaires doen ervaring op in de praktijk. Belangrijk om te weten: al onze hulp en ondersteuning bieden wij GRATIS aan!

Wij kunnen u onder andere helpen bij:

1. Ondersteunen van huishoudelijke werkzaamheden

Denk hierbij aan alle activiteiten die tijdelijke ondersteuning bieden bij huishoudelijke werkzaamheden.

2. Begeleiden van personen

Stagiairs van het WijkLeerbedrijf Amersfoort Soesterkwartier begeleiden (oudere) personen die zich beperkt kunnen bewegen, zoals bijvoorbeeld een wandeling met rollator of rolstoel of een fietstocht op de tandem. Zo kunt u samen met de stagiair boodschappen doen, de stad in gaan, de bibliotheek bezoeken, een museum of dierentuin bezichtigen of langsgaan bij een bijeenkomst in de wijk. Ook samen wandelen om uw huisdier uit te laten hoort hierbij.

3. Organiseren en uitvoeren van betekenisvolle  activiteiten

Stagiairs werken mee aan activiteiten in de wijk, zoals het begeleiden van basisschool kinderen in  de verkeerstuin, het ondersteunen van ouderen bij de schilderclub, koersbal, bloemschikken, bingo, enzovoorts. Daarnaast kan een stagiair activiteiten uitvoeren in de woonomgeving die aansluiten bij uw vragen en wensen. Denk bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding van basisschoolkinderen (die thuis door omstandigheden niet de ondersteuning kunnen krijgen) of het samen bereiden van maaltijden bij mensen die dit door omstandigheden niet zelf kunnen.

 

Direct hulp aanvragen

Wilt u direct hulp aanvragen? Ga dan naar het contactformulier en geef aan welke hulp u wenst.