Wat doen wij

In het WijkLeerbedrijf Amersfoort Soesterkwartier zijn de werkzaamheden voornamelijk gericht op huishoudelijke zorg, ondersteuning, eenvoudige activiteiten en omgang met wijkbewoners die hulp nodig hebben. Je kunt ook bij organisaties, die in de wijk actief zijn, ingezet worden. Je werkt mogelijk samen met de andere stagiairs en eventuele andere hulp- of zorgverleners in de wijk, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, helpende of verzorgende van de thuiszorg. Met elkaar stem je de planning af en regel je de vaste werkzaamheden op het WijkLeerbedrijf. Hierbij heeft de wijkstagemakelaar de leiding.

Voor verschillende opleidingen kun je stage lopen in het WijkLeerbedrijf. De voornaamste zijn: arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent AKA , zorghulp en helpende zorg & welzijn. Je volgt jouw opleiding aan een ROC en loopt stage in de praktijk van jouw toekomstige beroep. Hieronder worden per opleiding de kerntaken en werkzaamheden benoemd.

In het WijkLeerbedrijf Amersfoort Soesterkwartier zijn de werkzaamheden voornamelijk gericht op huishoudelijke zorg, ondersteuning, eenvoudige activiteiten en omgang met wijkbewoners die hulp nodig hebben. Je kunt ook bij organisaties, die in de wijk actief zijn, ingezet worden. Je werkt mogelijk samen met de andere stagiairs en eventuele andere hulp- of zorgverleners in de wijk, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, helpende of verzorgende van de thuiszorg. Met elkaar stem je de planning af en regel je de vaste werkzaamheden op het WijkLeerbedrijf. Hierbij heeft de wijkstagemakelaar de leiding.

Begeleiding van stagiairs

Voor de begeleiding blijft de vaste docent- begeleider vanuit school betrokken bij de voortgang en beoordeling van jouw stage. Ook is er een docent en praktijkopleider aanwezig op het WijkLeerbedrijf om te ondersteunen bij de stage en eventueel ook eens mee te gaan de wijk in naar een cliënt.

Wat doen wij niet?

Wij leveren geen zorg en geen hulp- of ondersteuning, die voor een indicatie in aanmerking komt vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Mocht zich er een situatie voordoen waarin wij twijfelen, zal de wijkstagemakelaar van het WijkLeerbedrijf na een intakegesprek de wijkbewoner, familie of mantelzorger doorverwijzen naar de reguliere kanalen.