Welkom bij WijkLeerbedrijf Den Haag Centrum

Het WijkLeerbedrijf Den Haag Centrum is gehuisvest in buurtcentrum De Kronkel, Westeinde 425, 2512 KD Den Haag. Het buurtcentrum biedt onderdak aan de zorgorganisaties Eykenburg (ouderenzorg) en Humanitas DMH (zorg voor mensen met een verstandelijk beperking), beide partner van het WijkLeerbedrijf.  Naast hen zijn ook woningbouwcorporatie Staedion en onderwijsorganisatie Threewise samenwerkingspartners in het WijkLeerbedrijf.

Den Haag Wijkleerbedrijf

Het WijkLeerbedrijf Den Haag leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op tot een MBO niveau 1 diploma Dienstverlening en Zorg. Tijdens deze opleiding doen deelnemers werkervaring op in de vorm van stage. Deze stage lopen zij zowel in de formele zorg, bij toekomstige werkgevers, als in de informele zorg, bij kwetsbare bewoners in de wijk.
Het WijkLeerbedrijf Den Haag Centrum wordt geleid door een coördinator die de deelnemers intensief begeleidt. Zij wordt bijgestaan door een aantal vrijwilligers die de deelnemers op allerhande wijze bijstaan in het leertraject. De coördinator staat de wijkbewoners te woord die hulp van het WijkLeerbedrijf willen hebben, gaat bij hen langs en koppelt de vraag om hulp aan een deelnemer.

De coördinator is het aanspreekpunt voor iedereen die hulp krijgt vanuit het WijkLeerbedrijf. Zij werkt nauw samen met docenten van Threewise en het ROC Mondriaan die in het WijkLeerbedrijf het onderwijs verzorgen.