Wat doen wij

In het WijkLeerbedrijf Den Haag Schilderswijk zijn de werkzaamheden voornamelijk gericht op huishoudelijke zorg, ondersteuning, eenvoudige activiteiten en omgang met wijkbewoners die hulp nodig hebben. Deelnemers kunnen ook bij organisaties, die in de wijk actief zijn, ingezet worden. Deelnemers werken samen met de andere deelnemers en eventuele andere hulp- of zorgverleners in de wijk, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp van de thuiszorg.

Wat doen wij  niet

Wij leveren geen hulp- of ondersteuning, die voor een indicatie in aanmerking komt vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Mocht zich er een situatie voordoen waarin wij twijfelen, zal de coördinator van het WijkLeerbedrijf na een intakegesprek de wijkbewoner, familie of mantelzorger doorverwijzen naar de reguliere kanalen.